Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

4 травня 2012 р. відбулася зустріч в. о. ректора АПСВ ФПУ Буяшенко Вікторії Василівни з директором підприємства „Навчально-методичний центр” Федерації профспілкових організацій Чернігівської області Дорожкіною Іриною Василівною.
04.05.2012 - 09:00

    У продовження зустрічі в. о. ректора Буяшенко Вікторії Василівни з Головою Федерації профспілкових організацій Чернігівської області Богданом Миколою Андрійовичем, що відбулася 29 березня 2012р.,  на якій був обговорений проект співпраці Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України та „Навчально-методичного центру” Чернігівської області у сфері організації профспілкового навчання, розробки нових тематик тренінгів і лекцій для спеціалістів ФПУ, профспілкових лідерів Центральних галузевих комітетів профспілок та регіональних профоб’єднань. 04 травня мали місце подальші переговори у цьому напрамку.

 

     У переговорах  брали участь: декан економічного факультету АПСВ ФПУ Шолудченко Сергій Васильович, заступник директора НМЦ Осадча Тетяна Василівна, завідуючка навчального відділу НМЦ Царик Олена Петрівна.

    Під час зустрічі обговорювався договір про співпрацю між Академією та підприємством „Навчально-методичний центр” Федерації профспілкових організацій Чернігівської області щодо реалізації навчальної програми для лідерів профспілкового активу, членів профспілки та для підготовки кадрового резерву профспілкових організацій.

   Навчальна програма тісно пов’язана із сучасними тенденціями розвитку профспілкового руху й спрямована на посилення авторитету і ролі профспілок у суспільстві, підвищення ефективності їх діяльності щодо захисту соціально-економічних і трудових прав та інтересів трудящих.

    Головною метою навчальної програми для лідерів профспілкового активу, членів профспілки та для підготовки кадрового резерву профспілкових організацій є підготовка профспілковців, здатних кваліфіковано захищати права й інтереси працівників, формування у членів профспілок активної позиції. Вона є узагальненим досвідом навчальної, практичної та методичної роботи двох навчальних закладів і спирається на безпосередній досвід підготовки профспілкових лідерів та їх запити.

   Навчальна програма для лідерів профспілкового активу, членів профспілки та для підготовки кадрового резерву профспілкових організацій є державною ліцензованою програмою за напрямом підготовки – 0306 “Менеджмент і адміністрування” за спеціальністю – 7.030601 «Менеджмент організації і адміністрування» за спеціалізацією – «Соціальний менеджмент», що дає право отримати диплом державного зразка.

    Програма розрахована на дві групи потенційних абітурієнтів: перша група – абітурієнти, які мають повну середню освіту (заочна форма навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр” – 4 роки навчання; диплом державного зразка про вищу освіту); друга група – абітурієнти, які мають вищу освіту (заочна форма навчання – 1,5 року навчання – державний диплом про перепідготовку з присвоєнням кваліфікації).