Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

26-27 квітня 2012 року в м. Гомелі відбулася ХVI Міжвузівська наукова студентська конференція «Наука, сучасне суспільство і проблеми молоді» за участю студентів АПСВ.
26.04.2012 - 14:40

             Делегація студентів АПСВ ФПУ – Мінченко Юлія Миколаївна – студентка V курсу економічного факультету, Базько Ольга Ігорівна – студентка V курсу (магістр) факультету соціального управління, під керівництвом асистента кафедри цивільно-правових дисциплін Ефендієвої Лейли Азадівни взяли участь в роботі ХVI Міжвузівської наукової студентської конференції «Наука, сучасне суспільство і проблеми молоді»  яка проводилась у Гомельському філіалі «Міжнародного університету МІТСО» (м. Гомель).

             Студенти нашої Академії виступили з тезами на тему:

             «Проблемы руководителя в корпоративной социальной ответственности на предприятии» (Мінченко Юлія Миколаївна); «Молодежь на рынке труда» (Базько Ольга Ігорівна).

            Доповідь Базько О.І. була заслухана на пленарному засіданні конференції, і викликала жваву дискусію та зацікавленість з боку керівництва та студентів МІТСО.

             Доповідь студентки Мінченко Ю.М. була заслухана в секції № 3 та визвала зацікавленість учасників конференції.

Тези студенток було рекомендовано до друку у збірник конференції.

Під час конференції відбулися зустрічі та обмін думками наших студентів зі  студентами з Мінську, Вітебська, Харкова та Гомеля.

             Студенти брали активну участь у культурній програмі: відвідали Молодіжний театр та насолодились екскурсією по знаменитому гомельському парку.

Завдяки відвіданню конференції в м. Гомелі у студентів АПСВ розширився їх культурний кругозір, зріс круг однодумців та друзів.