Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

13.09.2012 - 14:40
     Метою конкурсу є з’ясування ставлення студентської молоді до пріоритетів зовнішньої політики України, зокрема до її позаблокового статусу. Стратегії європейської чи євразійської інтеграцій з урахуванням нинішніх динамічних економічних та політичних реалій.

      Завдання конкурсу:

 • Оцінка знання та розуміння студентами основних засад зовнішньої політики України.
 • З’ясування ставлення студентської молоді до позаблокового статусу України та її курсу на європейську інтеграцію.
 • З’ясування позицій молодих людей стосовно інших можливих напрямів цивілізаційного вибору України.
 • Оцінка інтелектуальності та рівня мислення студентів при аналізі економічних, гуманітарних та політичних процесів, пов’язаних з цивілізаційним вибором України.

     Організація конкурсу

            Зареєструватись для участі у конкурсі та отримати анкету-реферат ви зможете на сайті Фонду  www.kuchma.org.ua

     Анкети-реферати разом з особистими анкетами учасників конкурсу (форми додаються) надсилаються до Інституту стратегічних оцінок до 1 грудня 2012 року.

           

     Порядок підготовки та оцінювання анкети-реферату:

 • Конкурсант має дати аргументовану оцінку усім без винятку зазначеним в анкеті-рефераті напрямам цивілізаційного вибору України.
 • Для цього необхідно навести 3–5 аргументів «за» і «проти» кожного напряму вибору у відповідних позиціях анкети-реферату в порядку їх значимості.
 • Аргументи мають бути максимально лаконічними, кожен з них повинен містити не більше 50 слів.
 • Висновок стосовно кожного з напрямів вибору також не має перевищувати 50 слів.
 • Конкурсант повинен також обов’язково зафіксувати свою позицію щодо підтримки одного з напрямів вибору у відповідній таблиці анкети-реферату.

 

     Оцінювання анкети-реферату здійснюється у балах (за шкалою від 1 до 5 за кожен аргумент) на основі таких критеріїв:

 • повнота наведених аргументів щодо всіх зазначених в анкеті-рефераті напрямів цивілізаційного вибору України;
 • логічність викладу аргументів та висновків, їх конкретність і переконливість;

доречність та достовірність використаних даних, фактів і прикладів;

 • реалістичність і обгрунтованість висловлених оцінок і пропозицій;
 • грамотність і культура викладу аргументів і висновків.

 

     Технічні вимоги до оформлення тексту:

шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, інтервал між строчками – одинарний.

 

Анкета-реферат разом з особистою анкетою учасника конкурсу  надсилаються в електронному вигляді за адресою: konkurs-ISO@ukr.net (у темі листа зазначити: «конкурс»).