Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

08.10.2012 - 09:40

     Серед країн – учасниць конференції – Україна, Болгарія, Німеччина, Грузія, Польща, Азербайджан, Данія, Португалія, Бразилія, Ізраїль, Латвія, Молдова, Росія.

     На пленарному засіданні з привітанням до учасників конференції звернувся проректор з наукової та навчальної роботи Академії праці і соціальних відносин ФПУ  Сергій Миколайович Коваленко.

Секційна робота проходить за такими напрямами:

     Дистанційна освіта

     Інтелектуальні інформаційні технології

     Інформаційні технології та Інтернет у навчальному процесі та наукових дослідженнях

     Комп’ютерні мережеві технології

     Математичне моделювання

     Комп’ютерні технології та Інтернет в інформаційному суспільстві

 

Від Академії у секційній роботі конференції «ІОН – 2012» взяли участь:

Головко Я.Д., Проректор з наукової роботи, канд. фіз.-матем. наук

«ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА – ВИКЛИК ДЛЯ УНІВЕРСИТЕТІВ»

Андрєєв М.В., докт. фіз.-матем. наук, професор

Харкянен Л.В., канд. екон. наук, доцент, зав. кафедрою менеджменту АПСВ

«МАТЕМАТИЧНЕ  МОДЕЛЮВАННЯ  В  ЗАДАЧІ  ОПТИМАЛЬНОГО  ПЛАНУВАННЯ МІЖГАЛУЗЕВИХ  ЕКОНОМІЧНИХ  ЗВ’ЯЗКІВ»

Горпинич О.В., канд. філос. наук, доцент

«ОСНОВНІ  ТЕОРІЇ  ІНФОРМАЦІОЛОГІЧНИХ  КАТАСТРОФ»

 Дітковська Л.А., канд. пед. наук, старший викладач

«ІНФОРМАЦІЙНО–КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У  НАВЧАННІ

ОСІБ ІЗ  ОБМЕЖЕННЯМИ  ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»

Листопад В.В., канд. фіз.-матем. наук, доцент

«РОЗВ’ЯЗАННЯ  ЦІЛОЧИСЕЛЬНОЇ  ЗАДАЧІ  ЛІНІЙНОГО  ПРОГРАМУВАННЯ МЕТОДОМ ГОМОРІ  З  ДОПОМОГОЮ  MS EXCEL»

Пастушенко С.Г., канд. техн. наук, доцент

«АНАЛІЗ  ІНФОРМАЦІЙНОГО  ПРОСТОРУ  ЯК  ОБ’ЄКТУ  УПРАВЛІННЯ»

Гуляєва Л.П., канд.. економ. наук, доцент

«ІНФОРМАЦІЙНІ  ТЕХНОЛОГІЇ  В ПРОГНОЗУВАННІ  ЕКОНОМІЧНОЇ  ІНФОРМАЦІЇ  У БАНКІВСЬКІЙ  СФЕРІ»

Тимашова Л.А.,  докт. техн. наук.

«СИСТЕМА  НАВЧАННЯ  ВІРТУАЛЬНИМ  ТЕХНОЛОГІЯМ  ДЛЯ  ОРГАНІЗАЦІЇ  БІЗНЕСУ»

Носова Є.А., старший викладач

«ВИКОРИСТАННЯ  ПРОГРАМНОГО   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  У  АНАЛІЗІ  ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ»

Козачук О.В., старший викладач

«МІСЦЕ  ІНФОРМАЦІЙНИХ  СИСТЕМ 1С ПІДПРИЄМСТВО  В УМОВАХ  ФАХОВО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ  ПІДГОТОВКИ  СУЧАСНИХ  ЕКОНОМІСТІВ»

Філь Г.В., старший викладач

«ЕВОЛЮЦІЯ  ПОНЯТТЯ  «ІНФОРМАЦІЙНЕ»  СУСПІЛЬСТВО»

 

            Конференція одночасно транслювалась усіма країнами-учасницями у режимі он-лайн.