Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

З метою оптимізації системи вищих навчальних закладів профспілок, Президією ФПУ було прийняте рішення про створення єдиного потужного навчального центру на базі Академії праці і соціальних відносин.
05.10.2012 - 09:00

     На останньому засіданні Вченої ради Академії праці і соціальних відносин розглядалося питання щодо реалізації Постанови Президії ФПУ за № П–14–17 від 25 вересня 2012р. «Про реорганізацію вищих навчальних закладів ФПУ».

       Відповідно до зазначеної Постанови три профспілкові ВНЗ мають створити єдину потужну сучасну навчальну установу, яка у перспективі має стати національним осередком аналізу і подання сучасних знань, умінь та методик  у сфері соціальних технологій. До Академії праці і соціальних відносин приєднуються Інститут туризму ФПУ (як відокремлений структурний підрозділ) та Харківський соціально-економічний інститут.

      На засіданні було присутнє керівництво Інституту туризму ФПУ, зокрема ректор Сергій Іванович Попович, який запропонував до розгляду Вченої ради проект постанови щодо нової структури ВНЗ та Інституту туризму як відокремленої одиниці. Проект було затверджено з рекомендаціями детальної юридичної експертизи та подальшого вдосконалення.

Академія відкриває нову сторінку своєї історії.