Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

    Відповідно до плану наукової роботи Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України (далі – Академія) на 2012/13 н.р., в рамках традиційного відзначення Міжнародного Дня гідної праці 25 жовтня 2012 р. було проведено круглий стіл: «Україна після пенсійної реформи» (далі – круглий стіл) за таким планом:

 • 15.00 – 15.30    Зустріч  учасників  заходу,  вирішення   організаційних питань. Зустріч з керівництвом (залежно від часу прибуття)
 • 15.30 – 17.00    Засідання круглого столу «Україна після пенсійної реформи»
 • 17.00 – 17.20    Перерва (кава-брейк)
 • 17.20 – 18.00    Підведення підсумків і підготовка Резолюції круглого столу.

   Організаторами заходу стали Наукове студентське товариство «Асгард» та науковий відділ Академії.

Головною метою круглого столу було обговорення ключових змін і проблем пенсійної реформи України  2012 р.

На засіданні  розглядалися такі питання:

 1. Суть пенсійної реформи, її основні складові.
 2. Основні положення і напрями пенсійної реформи.
 3. Причинний зв’язок економічних та соціальних проблем впровадження пенсійної реформи.
 4. Суперечливі проблеми пенсійної реформи.
 5. Позитиви і негативи реформи.
 6. Пенсійне забезпечення державних службовців: сучасний стан та перспективи розвитку.
 7. Актуальні питання пенсійного забезпечення по інвалідності внаслідок  загального захворювання в світлі проведення пенсійної реформи.

   Круглий стіл відкривали: Буяшенко Вікторія Василівна, доктор філософських наук, професор, в.о. ректора АПСВ ФПУ, Головко Ярослав Дмитрович, проректор з наукової роботи,  Лесюк Тетяна Петрівна, начальник наукового відділу АПСВ ФПУ.

Запрошеним гостем був Максимчук Володимир Спиридонович, завідувач відділу пенсійного забезпечення департаменту соціального діалогу, соціального страхування та гуманітарних питань апарату ФПУ.

Модератором заходу стала  Філь Анна Василівна, старший викладач  Академії.

До учасників обговорення долучилися викладачі і студенти Академії, а також запрошені гості:

 1. Шумило Михайло Миколайович, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького
 2. Коробенко Наталія Петрівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін АПСВ ФПУ
 3. Журавель Ярослав Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри адміністративного, господарського та фінансового права
 4. Лазько Гюльназ Заурівна – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін
 5. Карагодіна Олена Генадіївна – доктор медичних наук, професор, завідувач  кафедри соціальної роботи та практичної психології
 6. Туголуков Сергій Іванович – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та кредиту
 7. Кобзиста Олена Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та кредиту
 8. Рижий Анатолій Іванович – старший викладач кафедри соціології та соціального управління
 9. Терновий Едуард Євгенійович – студент магістратури юридичного факультету;
 10. Головко Ганна Павлівна – студентка магістратури юридичного факультету
 11. Гонцовська Анна Миколаївна – студентка магістратури юридичного факультету
 12. Однорог Катерина Валеріївна – студентка магістратури юридичного факультету
 13. Терещенко Ігор Володимирович – студент 3-го курсу факультету економіки та соціального управління

   У результаті активного обговорення проблеми  учасниками круглого столу були винесені такі рекомендації щодо пенсійного законодавства:

 1. Провести ревізію пенсійного законодавства з точки зору його відповідності соціальної справедливості
 2. Розробити формульний розрахунок пенсії, який має бути загальним для всіх груп майбутніх пенсіонерів, простим, зрозумілим і однозначним у трактуванні
 3. Створити спеціальну, незалежну комісію із залученням міжнародних фахівців з метою вироблення рекомендацій щодо пільгових списків №1 і 2. Мета комісії – з одного боку, максимально скоротити ці списки та підвищити термін виходу на пенсію, з іншого, – провести атестацію робочих місць зі шкідливими умовами праці та впровадження їх паспортизації з метою максимального скорочення шкідливого впливу на здоров'я працівника
 4. Знизити пенсійний вік, оскільки це призводить до зростання загального рівня безробіття серед населення працездатного віку, ускладнює процедури пошуку роботи особами передпенсійного віку, а це, у свою чергу, призводить до того, що значна частина працюючих пенсіонерів починає працювати на нелегальних підставах, що збільшує тіньовий сегмент національної економіки
 5. Внести зміни до Закону України «Про зайнятість» стосовно підготовки, перепідготовки та навчання за новими спеціальностями пенсіонерів, особливо працюючих. Підстава та обґрунтування: відрахування з їхньої заробітної плати та доходу підприємства (організації, установи) грошових коштів до Фонду Зайнятості
 6. Створити відповідні організаційні структури (служби, відділи роботи з пенсіонерами) у службах зайнятості
 7. Розглянути  питання в уряді України щодо виділення квот на робочі місця пенсіонерам
 8. Уточнити статистичні дані щодо працюючих пенсіонерів, зокрема тих, хто займається  підприємницькою або бізнесовою діяльністю
 9. Комітету статистики розробити показники соціально-економічної захищеності пенсіонерів та врахувати їх при визначенні інтегрального індексу