Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

20.12.2012 - 14:00

     На   виконання   наказу   Міністерства   освіти   і    науки,  молоді та спорту України №1076 від 05.10.2012 р. «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2012/13 навчальному році» в Академії проведено перший тур Конкурсу.

    За підсумками конкурсної комісії роботу студентки магістратури юридичного факультету Однорог Катерини Валеріївни на тему: «Гносеологічні аспекти правоохоронної функції прокуратури за новим КПК України» (науковий керівник – Діордіца Ігор Володимирович, кандидат юридичних наук, завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики) направлено для участі у другому турі Конкурсу до Волинського національного університету імені Лесі Українки.