Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

25.01.2013 - 16:22

21 – 24 січня ц.р. у АПСВ відбулось навчання заступників голів профкомів первинних організацій Профспілки металургів і гірників України, працівників територіальних комітетів, які беруть участь у переговорних процесах з укладання колективних договорів

     Факультетом разом із керівництвом профспілки була розроблена чотириденна програма навчання обсягом 28 годин, підібраний викладацький склад із. викладачів АПСВ, фахівців апарату ФПУ та фахівців Національної служби посередництва і примирення

     Навчання було досить насиченим. Дні пройшли у напруженому навчанні за програмою, що включала  в себе питання, вивчення яких дозволить слухачам ще успішніше здійснювати соціально-економічний захист працівників шляхом укладання колективних договорів

Серед занять такі як:

 • Колективний договір – головний механізм захисту соціально-трудових прав і професійних інтересів найманих працівників (законодавчі аспекти, проблеми, досвід)
 • Нормативно-правове забезпечення соціального діалогу. Рівні, форми та учасники соціального діалогу. Органи соціального діалогу
 • Стан справ з укладання Генеральної угоди на 2013 – 2015 рр. Особливості нової угоди
 • Ризики інтенсивного спілкування з людьми у діяльності профспілкового лідера
 • Законодавчі та практичні аспекти щодо вирішення питань охорони праці через колективні договори (повноваження та права профспілок, атестація робочих місць)
 • Використання джерел інформації про підприємства для пошуку аргументів, щодо обґрунтування вимог стосовно соціальних гарантій колдоговору
 • Зміст розділу «Оплата та нормування праці» колективного договору. Використання статистичної звітності з праці при формуванні вимог стосовно підвищенню заробітної плати
 • Формування позитивного іміджу профспілкового лідера. Мистецтво переконувати
 • Основні положення нового Закону України «Про зайнятість населення» та їх застосування у колективних договорах»
 • Соціальний діалог у Західній Європі  та  роль конвенцій МОП
 • Колективний трудовий спір (конфлікт) як інструмент захисту трудових прав працівників. Правові та практичні особливості розв’язання колективних трудових спорів (конфліктів)

     Усі заняття проводились із мультимедійним супроводом та елементами інтерактивних методів.

     В. о. ректора Академії Буяшенко Вікторія Василівна, привітала спілчан у стінах Академії, докладно розповіла про плани АПСВ щодо розвитку профспілкової освіти і закликала до зворотнього зв’язку з метою покращення роботи та  вдосконалення організації навчання.

    Слухачі мали змогу відвідати театр.

    Завершилось навчання врученням слухачам Свідоцтв Академії.