Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

28.10.2005 - 16:15

Федерація профспілок України, Академія праці і соціальних відносин за участю Міжнародної Організації Праці запрошує студентів і аспірантів взяти участь у Конкурсі:

"Гендерна проблема очима молоді"

та по його закінченні у роботі Круглого столу, який відбудеться 15 грудня 2005 р. в Академії праці і соціальних відносин (Київ, Велика Окружна дорога, 3), ауд. 307 (з 10.00 до 14.00).

Конкурсом передбачається підготовка соціальних проектів за напрямами

 • Соціально-економічний механізм реалізації гендерної політики на підприємствах України.
 • Розширення прав жінок як засіб подолання демографічної кризи.
 • Гендерні стереотипи у сучасній міській сім’ї.
 • Жінки на політичному просторі України.
 • Позиції чоловіків та жінок на ринку праці України.
 • Специфіка організації роботи з жінками на підприємстві та завдання профспілкових формувань різних рівнів.
 • Участь чоловіків у домашній роботі. Витрати часу: гендерна нерівність.
 • Молодь України: деякі проблеми гендерної нерівності.

Положення про конкурс

Більш детальну інформацію ви знайдете в 

Положення про конкурс.

Винагороди переможців конкурсу

Для аспірантів
І місце - 750 грн.
ІІ місце - 500 грн.
ІІІ місце - 300 грн.

Для студентів та молодих науковців

І місце - 500 грн.
ІІ місце - 300 грн.
ІІІ місце - 200 грн.

На конкурс подаються:

1. Конкурсна робота, складовими якої можуть бути (вимоги див. Положення про Конкурс):

 • соціологічне дослідження;
 • рекомендації щодо подолання зазначеної у роботі гендерної проблеми;
 • соціологічний аналіз гендерної проблеми в окремій організації, або галузі народного господарства;
 • неординарні гендерні проекти, щодо визначених напрямів.

2. Комп’ютерна презентація, яка містить:

 • Назву проекту, прізвище та ініціали автора.
 • Проблему.
 • Цілі та завдання дослідження.
 • Об’єкт, предмет.
 • Гіпотезу.
 • Методи дослідження.
 • План дослідження.
 • Опис виконання проекту (якщо його було здійснено) та представлення основних результатів дослідження.
 • Аналіз отриманих результатів.
 • Рекомендації та висновки.
 • Використані джерела.

Форма подання комп’ютерної презентації:

 • у роздрукованому вигляді без оформлення дизайну;
 • електронний варіант доцільно подати Оргкомітету під час проведення Круглого столу.

Комп’ютерні презентації конкурсних робіт записуватимуться на СD-диск як додаток до збірника матеріалів Круглого столу, що міститиме матеріали переможців Конкурсу.

Добір доповідей учасників Круглого столу здійснюватиметься Оргкомітетом за результатами Конкурсу.

Роботи на конкурс надсилати 

до 25 листопада 2005 р.

за адресою:
м. Київ - 03680, МПС, Київ-187, Велика Окружна дорога, 3 (науково-видавничий відділ з позначкою „Круглий стіл")

або електронною поштою:
edit@socosvita.kiev.uа