Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

12.09.2013 - 13:32

         09 вересня 2013 р.  відбувся Круглий стіл викладачів та студентів Академії праці, соціальних відносин і туризму  разом із спеціалістами ФПУ й Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи.

Основними питаннями для обговорення стали:

  1. Престижність праці в Україні: її сутність та складові;
  2. Основні ознаки і можливості престижності праці для населення в Україні;
  3. Соціально-економічний та політико-правовий вплив на престижність праці в Україні;
  4. Сучасні проблеми престижності праці в Україні;
  5. Перспективи розвитку престижності праці в Україні.

         Науково-педагогічні працівники Академії надали пропозиції  щодо структури і  змісту Концепції підвищення престижності праці в Україні для подальшого її опрацювання  та затвердження під час проведення наукової конференції у жовтні 2013 р.