Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Процес фізичного виховання студентів здійснюється на навчальних та позанавчальних заняттях протягом усього терміну їхнього навчання в Академії.

Практичні й теоретичні навчальні заняття є основною формою фізичного виховання студентів.

На заняттях з фізичного виховання

Зміст практичного розділу програми спрямований на формування у студентів єдності знань та практичних умінь з фізичної культури, фізичних, психомоторних професійно значущих якостей, рухових умінь і навичок, активне використання котрих необхідне для організації здорового способу життя, вирішення завдань, які виникають у навчальній, професійній, суспільній, побутовій сферах життедіяльності.

На заняттях з фізичного виховання

Зміст теоретичного розділу програми передбачає опанування студентами упорядкованої системи соціальних, природничо-наукових, психолого-педагогічних та спеціальних знань з фізичної культури та спорту; формування професійного мислення майбутніх фахівців, спрямованого на активне використання засобів фізичного виховання у всіх сферах життедіяльності.

Позанавчальні заняття в секціях з видів спорту, факультативні заняття фізичними вправами, масові оздоровчі, фізкультурно-спортивні заходи проводяться протягом усього терміну навчання студентів в Академії.

До спортивних навчальних груп зараховуються студенти, які виявили бажання глибше займатись одним із видів спорту, віднесених за станом здоров’я до основної медичної групи і які наділені добрим фізичним розвитком і виконали вимоги спортивної кваліфікації.

З цією метою були організовані спортивні секції з таких видів спорту: ритмічної гімнастики, футболу та ЗФП.

Для студентів старших курсів та тих, хто не вміє плавати, організовані факультативні заняття.

Кафедрою фізичного виховання у співробітництві з КМЦ постійно організовуються та проводяться концерти, на яких виступають збірні команди з аеробіки та спортивні вечори, на які запрошуються провідні спортсмени та фахівці з фізичної культури і спорту. Ці заходи для студентської молоді мають велике виховне та освітнє значення.

На заняттях з фізичного виховання

Кращі спортсмени Академії мають змогу навіть у літній канікулярний період підтримувати спортивну форму на змаганнях та навчально-тренувальних зборах, які кожного року проводяться і фінансуються Академією.

На базі Академії у співробітництві з Київським міським управлінням з фізичного виховання і спорту МОН України заснована і працює Футбольна Асоціація студентів м. Києва (ФАСК). Метою діяльності ФАСК є організація та об’єднання зусиль для розвитку студентського футболу у м. Києві.

ФАСК проводить регулярні Чемпіонати м. Києва з футболу серед вищих закладів освіти за календарем осінь-весна, турніри з міні-футболу серед студентів та викладачів, серед банків та комерційних структур, а також Кубок з футболу та Універсіади.