Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

16.06.2014 - 17:51

Академія праці, соціальних відносин і туризму

ІV рівня акредитації

(ліцензія МОН України АБ № 175257)

оголошує прийом до аспірантури 
у 2014 р.

 

з відривом та без відриву від виробництва із спеціальностей:

Факультет економіки та  соціального управління:

22.00.01

 08.00.04

– Теорія та історія соціології

– Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

 

 

Юридичний факультет:

12.00.06

12.00.07

– Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

– Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

 

 

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають диплом спеціаліста або магістра.

Підготовка в аспірантурі Академії здійснюється на умовах контракту за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Для складання вступних екзаменів до аспірантури допускаються особи на підставі рішення приймальної комісії за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника.

Абітурієнти складають вступні екзамени зі спеціальності, філософії та іноземної мови.

     Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора Академії такі документи:

  • заяву;
  • особовий листок з обліку кадрів;
  • список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
  • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-У;
  • копію диплома про закінчення вищого закладу освіти з додатком;
  • посвідчення про складання кандидатських екзаменів (за наявності їх складання).

 

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Особова справа подається в швидкозшивачі з двома конвертами.

 

  • Заяви про прийом до аспірантури із зазначеними вище документами приймаються у відділі аспірантури (кімн. № 309) з 15 вересня 2014 р.
  • Вступні екзамени проводяться з 6 жовтня 2014 р.

 

Особам, які за рішенням приймальної комісії допущені до складання вступних екзаменів до аспірантури, надається відпустка для підготовки та складання екзаменів згідно із чинним законодавством України.

 

Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва – 3 роки, без відриву від виробництва – 4 роки.

Початок навчання в аспірантурі з листопада 2014 р.

Телефон для довідок: (044) 526–11–34,   096-18-90-175.

 

Завідувач аспірантури                                                                        Т.П. Лесюк