Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

15.07.2014 - 12:02

У зв'язку з ухваленням Верховною радою України 1 липня 2014 року нової редакції Закону України "Про вищу освіту" у абітурієнтів та студентів виникає питання про легітимність дипломів спеціаліста та чи буде здійснюватись набір на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Спеціаліст" у 2014 році?

Відповідні роз’яснення подані у статті 2 Розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" ухваленого Закону. Далі наводимо витяг із Закону.

"РОЗДІЛ XV

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

2. Установити, що:

1) освітня діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, що провадиться вищими навчальними закладами і започаткована до набрання чинності цим Законом, продовжується у межах строку навчання за певною освітньо-професійною програмою з видачею державного документа про вищу освіту встановленого зразка - диплома спеціаліста. Останній прийом на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться у 2016 році;

2) вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) після набрання чинності цим Законом прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра;".

З огляду на наведене, Академія у 2014 р. здійснює набір на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Спеціаліст" за усіма ліцензованими спеціальностями відповідно до Правил прийому, узгодженими з Міністерством освіти і науки України.

Проректор з науково-педагогічної роботи С.М.Коваленко