Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

02.08.2014 - 13:56

ВАЖЛИВО!!!

Для зарахування до Академії вказаних у списках рекомендованих осіб необхідно подати оригінали документів про освіту до 18:00 04 серпня 2014 р.


Списки рекомендованих до зарахування вступників до Академії за формами навчання та напрямами підготовки/спеціальностями

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Правознавство 6.030401/7.03040101/8.03040101

     1 курс

     2 курс

     3 курс

     Спеціаліст

     Магістратура    

Соціальна робота 6.130102/7.13010201/8.13010201

     1 курс

     3 курс

     Спеціаліст

  Соціологія 6.030101/7.03010101/8.03010101

     1 курс

     Спеціаліст

     Магістратура

Економіка підприємства 6.030504/7.03050401/8.03050401

     1 курс

    3 курс

    Магістратура

Маркетинг 6.030507/7.03050701/8.03050701

     1 курс

     3 курс

     Спеціаліст

     Магістратура

Фінанси і кредит 6.030508/7.03050801/8.03050801

     1 курс

     Магістратура

Менеджмент/ Менеджмент організай і адміністрування 6.030601/7.03060101

     1 курс

     2 курс

   Туризм 6.140103

      1 курс


ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ  

Правознавство 6.030401/7.03040101/8.03040101

     1 курс

     2 курс

     3 курс

     Спеціаліст

     Магістратура

Соціальна робота 6.130102/7.13010201/8.13010201

     1 курс

     3 курс

     Спеціаліст

     Магістратура

Соціологія 6.030101/7.03010101/8.03010101

      Спеціаліст

Економіка підприємства 6.030504/7.03050401/8.03050401

     1 курс

     2 курс

     Спеціаліст

     Магістратура

Маркетинг 6.030507/7.03050701/8.03050701

     1 курс

     3 курс

     Спеціаліст

     Магістратура

Фінанси і кредит 6.030508/7.03050801/8.03050801

     1 курс

     3 курс

     Спеціаліст

     Магістратура

Менеджмент/ Менеджмент організай і адміністрування 6.030601/7.03060101

     1 курс

     Спеціаліст