Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

03.03.2015 - 11:59

За бажанням студенти можуть пройти співбесіду та відбір для проходження практики і стажування. Перевага надається студентам, які навчаються за напрямом «Туризм» та спеціалізацією «Менеджмент туристичної індустрії»

Для проходження співбесіди при собі необхідно мати закордонний паспорт (оригінал і копію); паспорт громадянина України (оригінал і копію);  студентський квиток; 1 фото 5x5.