Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

01.03.2006 - 08:33

15 грудня  2005 р. в Академії професорсько-викладацьким колективом  проведено спільно з управлінням з питань гуманітарної роботи ФПУ Круглий стіл за результатами Конкурсу соціологічних проектів серед студентів та аспірантів ВНЗ України на тему: «Гендерна проблема очима молоді».

У роботі  Круглого  столу взяли участь: Ясько Т.Д., голова постійної комісії Ради ФПУ з питань рівності прав жінок і чоловіків, Таран А.Ф. – заступник директора Департаменту сім’ї Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, Колос Л.Є. – координатор гендерних програм Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, Ясницький Г. – координатор проектів Міжнародної організації праці в Україні.

Повідомлення про конкурс "Гендерна проблема очима молоді"

На Конкурс подали 31 роботу (22 студента, 2 аспіранта, 2 викладача, 2 здобувача, асистент, старший викладач і зав. кафедрою) із таких 15 міст України: Кіровоград, Миколаїв – 3 роботи, Харків, Київ – по 9 робіт, Мелітополь – 2 роботи,  Житомир, Біла Церква, Полтава – по 5 робіт. Вінниця, Львів, Хуст Закарпатської обл., Запоріжжя, Рівне, Луцьк, Хмельницький.

Найбільша кількість наукових робіт (19) подана на Конкурс Відкритим міжнародним університетом розвитку людини «Україна». Переможці презентували результати проведених досліджень.

Переможці

Конкурсна комісія  під керівництвом Сапєлкіної О.В. – заступника завідувача кафедри соціології та соціального управління, підвела підсумки Конкурсу, розподіливши  місця переможців наступним чином.

Серед аспірантів та молодих науковців

І місце – Стрельник О.О., канд. соціол. наук, завідувачка кафедри соціальної роботи  Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (м. Полтава), за роботу на тему: «Соціальний потенціал сучасних українських жінок: суб’єктивний аспект», науковий керівник – Куценко О.Д., докт. соціол. наук, професор.

ІІ місце – Олійник С.В., аспірантка Інституту соціальних наук Волинського державного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк), спеціальність «культурологія» за роботу на тему: «Гендерна “мова” реклами  (на прикладі рекламних носіїв м. Луцька)», науковий керівник – Бондарук С.О., канд., філос. наук, доцент.

ІІІ місце – Шибінська М.О.,  асистента Мелітопольської філії відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», за роботу на тему: «Гендерні особливості лідерських установок у юнацькому віці», науковий керівник - Александров Валентин Миколайович, канд. істор. наук, доцент.

Серед студентів

І місце – Чуба Ю.М. і  Вербицька Н.А., студенти V курсу Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України (м. Київ) за роботу на тему: «Гендерні стереотипи в сім’ях киян», науковий керівник – Сапєлкіна О.В., канд. філос. наук,  доцент.

ІІ місце – Марченко О.І., Ковязіна К.О., студенти  ІІІ курсу факультету соціології та психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, за роботу на тему: «Трансформація ролі жінок при знайомстві та у шлюбних відносинах в умовах тендерної нерівності в суспільстві», науковий керівник – Малес Л.В., канд. соціол. наук, доцент.

ІІІ місце – Урсуленко К.В., студентка ІV курсу факультету соціології та психології  Київського національного університету імені Тараса Шевченка, за роботу на тему: «Форми організації навчання в студентському колективі та гендерна соціалізація», науковий керівник – Малес Л. В., канд. соціол. наук, доцент.

Почесні грамоти

Луцюк З.І., Гур’євська Ю.М., студентки ІV курсу соціально-гуманітарного факультету Хмельницького інституту соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», за роботу на тему: «Розширення прав жінок як засіб подолання демографічної кризи», науковий керівник – Новикова О.А., старший викладач;

Козак О.М., студентка ІІ курсу факультету екології та біотехнології Інституту охорони навколишнього середовища Національного аграрного університету (м. Київ), за роботу на тему: «Гендерні проблеми очима молоді», науковий керівник – Прилипко В.А., докт. мед. наук, старший науковий співробітник.

Рекомендації, прийняті за результатами роботи Круглого столу

За результатами Круглого столу було прийнято рекомендації  навчальним закладам і  профспілковим організаціям ФПУ.

Навчальним закладам:

 • Ввести до програм загальних навчальних курсів з правових дисциплін тему «Забезпечення рівних прав жінок і чоловіків у законодавчих актах України», а у курсі «Історія України» висвітлювати Декларацію тисячоліття Організації Об’єднаних Націй, зокрема «Цілі розвитку тисячоліття: Україна».
 • Активізувати наукову роботу студентства в рамках дипломних та курсових робіт щодо гендерної тематики з розробки в їх рамках реальних соціальних проектів.
 • Зробити постійно діючий Круглий стіл «Гендерна проблема очима молоді».
 • Вносити гендерну проблематику до завдань з дисциплін вузівських та міжвузівських олімпіад.

Профспілковим організаціям ФПУ:

 • Ініціювати створення координаційної групи, що виявляла б невідповідності і розбіжності нормативно-правових актів, основаних на Конституції України, якими регулюються гендерні аспекти соціально-трудових відносин.
 • Реформування трудового законодавства повинно включати право робітника на повагу особистої гідності, на конфіденційність, на суверенність особистого життя,
 • Невтручання роботодавця в інтимну сферу, захист від насилля на роботі.
 • Ініціювати створення експертної групи, яка б займалася аналізом і виробленням рекомендацій щодо висвітлення гендерних аспектів рівності у соціальній рекламі.
 • Профспілковій пресі більше уваги приділяти питанням гендерної рівності у соціально-трудовій сфері, у сфері сімейного життя.
 • Через профспілкову пресу сприяти зміні менталітету профспілкових керівників, активістів, членів профспілок щодо гендерної рівності, консервативності гендерних стереотипів.
 • Профспілкові організації повинні ініціювати внесення до колективно-трудових договорів відповідних статей щодо умов конкурентоспроможності жінок.
 • ФПУ повинна ініціювати гендерні експертизи законопроектів, які виносяться на обговорення.

Загальним висновком Круглого столу можуть бути такі положення:

 • Основою досягнення реальної гендерної рівності є обґрунтована державна політика щодо рівності жінки і чоловіка у соціальному просторі.
 • Економічне зростання технічного прогресу – розвиток малого і середнього бізнесу.