Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

26.10.2015 (All day)

16 жовтня Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (відділ розвитку туризму) було організовано круглий стіл  «Наука. Освіта. Професійна підготовка  та стандарти  у сфері туризму і гостинності», в якому взяли участь провідні науковці – представники вищої туристичної освіти з Києва, Одеси, Львова, Харкова.

Були обговорені питання розробки та впровадження стандартів професійної туристичної освіти за компетентісним підходом, визначення кваліфікаційних вимог до професій у сфері туризму і гостинності, соціального партнерства з ринком праці у сфері навчання майбутніх фахівців, стимулювання наукових та соціологічних досліджень в цій сфері, взаємодії українських ВНЗ з ЮНВТО.

Від Академії праці, соціальних відносин і туризму в обговоренні взяла участь зав. кафедри спеціальних туристичних дисциплін Т.Г. Сокол.