Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

11.11.2015 - 15:52

Пропозиції щодо постійної співпраці і взаємодії між Академією та її випускниками. 

Шановні колеги!

Зважаючи на вашу виключну зайнятість, щиро дякуємо за ваш внесок у розвиток Академії, зокрема за участь у круглому столі під час Дня випускника АПСВТ. Було дуже корисно вислухати ваші думки та зауваження, особлива подяка за щирість дискусії та готовність брати участь в проектах подальшого розвитку.

На зустрічі ми повідомили про амбітні плани Академії, виходячи з того, що в складному ринковому середовищі Академія має суттєво змінити свій імідж, привести його до вимог сучасності. Особливе місце, з нашої точки зору, в цьому процесі займає співпраця з випускниками.

До основних поточних результатів такої співпраці можна віднести: допомогу випускників в організації практики студентів та працевлаштуванні, регулярні комунікації у вигляді «Дня випускника», періодичні круглі столи за участю випускників, комунікації з випускниками через групи в соцмережах, започаткований Академією проект «Клуб випускників». Проте всім вказаним формам бракує регулярності, масовості, а головне – системності, про що неодноразово йшла мова на останньому круглому столі.

Для подальшої взаємодії вважаємо за доцільне сформулювати основні очікування Академії від випускників (особливу цінність представляє співпраця з випускниками, що досягли успішної кар’єри, очолюють або організували підприємства):

-  участь в організації студентської практики,

-  їх працевлаштування,

-  реалізація в різних формах впливу на зміст та якість навчального процесу,

-  проведення гостьових лекції та майстер-класів,

-  участь у спільних грантових проектах,

-  пошук спонсорів та партнерів (в т.ч. зарубіжних),

-  залучення АПСВТ то громадських соціально-важливих ініціатив,

-  участь у різних формах в формуванні та просуванні позитивного іміджу АПСВТ,

-  формування стипендіального фонду для заохочення та відбору кращих студентів.

Для того, щоб відійти від ситуативності та епізодичності та надати співпраці необхідної системності, важливою обставиною є формалізація організаційних форм для співпраці. Такими формами можуть бути:

-  організація випускниками своєї Асоціації з чітким визначенням форм і результативності взаємодії з Академією,

-  кооптація випускників в склад діючої Наглядової ради Академії,

-  створення з числа впливових випускників Опікунської ради Академії,

-  створення «Фонду підтримки Академії» (в формі благодійної організації або ендавмент-фонду).

Для активізації подальшої взаємодії просимо вашого зворотнього зв’язку на викладені пропозиції (бажано по сформульованих вищенаведених пунктах). Зокрема для підтримки існуючих каналів комунікації просимо (окрема подяка тим, хто вже зареєструвався): зареєструватися на сайті Академії в «Клубі випускників», зареєструватися та сторінці Академії в Фейсбуці.

Велике прохання також в довільній формі надати короткий текст про історію вашого особистого кар’єрного зростання. 


З повагою,

Проректор АПСВТ

Ярослав Дмитрович Головко

v-rector_science@socosvita.kiev.ua