Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

13.04.2016 - 09:00

13–14 квітня 2016 р.                                  Академія праці,соціальних відносин і туризму


 Міжнародна наукова конференція викладачів, аспірантів і студентів

«Україна в сучасному світі: виклики та можливості» 

Організатори конференції: Федерація професійних спілок України, Міжнародна асоціація навчальних і наукових закладів з підготовки кадрів для соціально-трудової сфери, Академія праці, соціальних відносин і туризму.


Тематичні напрями роботи конференції:

Секція 1. Захист прав і свобод громадян в умовах сьогодення.

Секція 2. Економічні аспекти розвитку України: зміна парадигми.

Секція 3. Соціальні та гуманітарні проблеми сучасної України.

Секція 4. Іноземні мови та інформаційно-комунікаційні технології соціально-економічному розвитку держави.


Програма пленарного засідання

Модератор: Головко Ярослав Дмитрович, к.ф.-м.н., МБА, проректор з наукової роботи і зовнішніх зв’язків Академії праці, соціальних відносин і туризму

Вітальне слово: Осовий Григорій Васильович, почесний доктор АПСВТ, Голова Федерації професійних спілок України; Буяшенко Вікторія Василівна, д. філос. н., професор,  ректор АПСВТ


Доповіді:

Соціальна колія для України. Де виїзд?

Лиховид Олег Едуардович, к.е.н., МБА, президент Асоціації «Укрконсалтинг», радник Торгово-промислової палати України


Практика ефективного управління містом.

Мазурчак Олександр Володимирович, Перший віце-президент Клубу мерів України

 

Банківскі кризи в Україні: причини, особливості, подолання.

Бортніков Геннадій Петрович, к.е.н., старший науковий співробітник відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політик ДННУ «Академія фінансового управління» (Україна, м. Київ)


Військовий конфлікт в України: виклики та можливості для соціальної роботи.

Семигіна Тетяна Валеріївна, д. політ. н., професор кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ


Інститути, кластери і партнерства – мода чи імператив? Перешкоди для економічного розвитку в Україні.

Крікунов Михайло Вікторович, к.е.н., доцент, Декан Київської Бізнес Школи, Голова Правління ГО «Clust-ua»


Реєстрація учасників конференції відбудеться 13 квітня з 9.00 до 10.00

Для міжнародних ВНЗ-партнерів конференція відбуватиметься у режимі прямої відеотрансляції.