Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Корчинська Олена Антонівна, доктор економічних наук, професор, старший науковий співробітник.

Очолює кафедру з 1 вересня 2016 року.

Закінчила з відзнакою факультет кібернетики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Автор більше 130 наукових публікацій, серед яких дві одноосібні монографії, п’ять колективних монографій, має свідоцтва про  авторське право на три наукові розробки.

Здійснює наукове керівництво роботами аспірантів і докторантів.

Має досвід наукової роботи як у вітчизняних, та і зарубіжних установах. Вільно володіє англійською мовою, неодноразово проходила стажування за кордоном, у тому числі і закладах вищої освіти.