Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

14.04.2016 - 20:38

13-14 квітня 2016 року в Академії праці, соціальних відносин і туризму відбулася Міжнародна наукова конференція викладачів, аспірантів і студентів «Україна в сучасному світі: виклики та можливості». Організаторами конференції виступили Федерація професійних спілок України, Міжнародна асоціація навчальних і наукових закладів з підготовки кадрів для соціально-трудової сфери та Академія праці, соціальних відносин і туризму. 

Предметом доповідей і дискусій були актуальні соціально-політичні проблеми сучасної України. 

Усі події транслювались у реальному часі в мережі Інтернет. Відеоматеріали конференції наразі доступні для перегляду на ресурсі Youtube за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=NwsKsYkRZyw

Захід вперше було реалізовано в інтерактивному форматі: представники вузів-партнерів з Білорусі та Казахстану брали активну участь у пленарній сесії за допомогою технічних засобів відеоконференції. Представник Республіки Білорусь, директор Гомельського філіалу Міжнародного університету "МІТСО" Колесніков Сергій Дмитрович висвітлив глобальні проблеми фінансової політики. Представниця Республіки Казахстан, доцент кафедри суспільно-правових дисциплін Казахської Академії праці і соціальних відносин Ажинуріна Дінара Ажінуровна торкнулася питань соціального блоку.

Модератором пленарного засідання виступив Головко Ярослав Дмитрович, к.ф.-м.н., МБА, проректор з наукової роботи і зовнішніх зв’язків Академії праці, соціальних відносин і туризму (АПСВТ). Учасників конференції привітала ректор АПСВТ, д. філос. н., професор Буяшенко Вікторія Василівна. Із вітальним словом від імені профспілок звернувся Голова Наглядової ради АПСВТ, Голова Профспілки працівників оборонної промисловості України Черниш Олександр Андрійович


Свої доповіді учасникам конференції представили:

Лиховид Олег Едуардович, к.е.н., МБА, президент Асоціації «Укрконсалтинг», радник Торгово-промислової палати України.  

Соціальна колія для України. Де виїзд?


Мазурчак Олександр Володимирович, Перший віце-президент Клубу мерів України.

Практика ефективного управління містом.


Бортніков Геннадій Петрович, к.е.н., старший науковий співробітник відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політик ДННУ «Академія фінансового управління» (Україна, м. Київ)

Банківскі кризи в Україні: причини, особливості, подолання.

  

Семигіна Тетяна Валеріївна, д. політ. н., професор кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ.

Військовий конфлікт в України: виклики та можливості для соціальної роботи.

 

Крікунов Михайло Вікторович, к.е.н., доцент, Декан Київської Бізнес Школи, Голова Правління ГО «Clust-ua».

Інститути, кластери і партнерства – мода чи імператив? Перешкоди для економічного розвитку в Україні.

 

Тематичні секції конференції працювали за наступними напрямами:

Секція 1. Захист прав і свобод громадян в умовах сьогодення. (Завантажити "Секція 1. Висновки і рекомендації")

Секція 2. Економічні аспекти розвитку України: зміна парадигми. (Завантажити "Секція 2. Висновки і рекомендації")

Секція 3. Соціальні та гуманітарні проблеми сучасної України. (Завантажити "Секція 3. Висновки і рекомендації")

Секція 4. Іноземні мови та інформаційно-комунікаційні технології соціально-економічному розвитку держави. (Завантажити "Секція 4. Висновки і рекомендації")


Підбиваючи підсумки, учасники відзначили високий рівень організації і змістовного наповнення як пленарного засідання, так і секційних сесій. 

Завантажити Програму міжнародної конференції «Україна в сучасному світі: виклики та можливості»

Завантажити Збірник тез міжнародної наукової конференції викладачів, аспірантів і студентів «Україна в сучасному світі: виклики та можливості». Том 1 (Секція 1)

Завантажити Збірник тез міжнародної наукової конференції викладачів, аспірантів і студентів «Україна в сучасному світі: виклики та можливості». Том 2 (Секції 2-4)

 

 

 

 

See video