Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

01.06.2016 - 09:03

Академія праці, соціальних відносин і туризму оголошує конкурс на заміщення наступних вакантних посад:

1. Факультету економіки, соціальних технологій та туризму:

- завідувача кафедри маркетингу;

- завідувача кафедри економіки підприємства та менеджменту.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів: вища економічна освіта, науковий ступінь доктора наук та вчене звання доцент/професор відповідно до профілю кафедри.

2. Юридичного факультету:

- завідувача кафедри цивільного, трудового та господарського права;

- професора кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів: вища юридична освіта, науковий ступінь доктора наук та вчене звання доцент/професор відповідно до профілю кафедри.

Строк подання заяв – 30 днів з дня опублікування оголошення на офіційному сайті Академії.

Перелік документів, які подаються: заява на ім’я ректора Академії про участь у конкурсі, автобіографія, засвідчені в установленому порядку копії трудової книжки, документів про вищу освіту, наукові ступені і вчені звання, список опублікованих наукових праць, винаходів, публікацій. Працівники Академії для участі в конкурсі подають заяву на ім’я  ректора та оновлений список наукових праць, публікацій.

Детальна інформація у загальному відділі Академії.

Документи направляти за адресою: 03680, м. Київ, Велика Окружна вулиця, 3, тел: 044-522-39-30.