Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

13.07.2016 - 18:12

13 липня на засіданні Вченої ради Академії прийнято КОДЕКС ЕТИКИ, у якому проголошуються основні засади етики взаємовідносин АПСВТ з особами, які навчаються в Академії, з науково-педагогічними працівниками та іншими учасниками навчально-виховного процесу.

Кодекс етики АПСВТ