Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

05.10.2016 - 17:07

4 жовтня на базі Академії праці, соціальних відносин і туризму відбувалось засідання навчально-методичної комісії із соціальної роботи Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Представники різних українських вишів (зі Львова, Запоріжжя, Тернополя, Сум, Черкас та інших міст) працювали над проектом стандарту підготовки докторів філософії у галузі соціальної роботи. Це так званий третій рівень вищої освіти, який має замінити аспірантуру.

До сьогодні в Україні не було кандидатів та докторів наук з соціальної роботи, оскільки не відбувалось відповідної підготовки кадрів вищої кваліфікації. Позитивом є те, що зміни законодавства і нормативно-правових актів у сфері вищої освіти дали змогу розпочати роботу із впровадження наукових ступенів у цій галузі.  

Під час засідання члени комісії ознайомилися з досвідом експериментальної програми підготовки докторів філософії із соціальної роботи в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», яка була реалізована у співпраці з європейськими університетами та в межах проекту ТЕМПУС.

Члени комісії активно працювали над визначенням загальних та фахових компетенцій, якими мають володіти випускники навчальних програм для докторів філософії у галузі соціальної роботи, дискутували над наповненням стандарту. До дискусій долучились і представники АПСВТ: ректор Академії Вікторія Буяшенко, проректор з наукової роботи, професор кафедри соціальної роботи та практичної психології Тетяна Семигіна, завідувач кафедри соціальної роботи та практичної психології Олена Карагодіна. Доцент АПСВТ Вадим Лютий входить до складу комісії.

Між іншим, це вже третій стандарт вищої освіти, над яким працює комісія. Перший з них - присвячений підготовці бакалаврів соціальної роботи – доступний на сайті МОН для громадського обговорення за посиланням