Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

30.11.2016 - 17:24

30 листопада 2016 року в Академії відбулися відбулися загальні збори членів трудового колективу.Ректор АПСВТ Вікторія Василівна Буяшенко виступила із доповіддю "Про підсумки роботи Академії у 2015/16 н.р. та завдання колективу щодо організації навчально-виховного процесу в 2016/17 н.р." Після обговорення звіту співробітники Академії ухвалили рішення надати позитивну оцінку діяльності ректора за результатами минулого навчального року.Голова ППО АПСВТ Карпенко Наталія Володимирівна представила звіт про роботу профспілкового комітету АПСВТ за 2015/16 р.р. Шляхом голосування члени профспілкової організації Академії визнали роботу профкому у минулому навчальному році задовільною.

Також на зборах відбулися вибори заступника голови та ревізійної комісії ППО АПСВТ. На дану посаду було обрано Бондар Світлану Іванівну