Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

09.12.2016 - 12:05

Редакція наукового видання «Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму» запрошує до співпраці вчених, викладачів, аспірантів, спеціалістів у галузі економіки, права, соціальної роботи, соціології тощо.

Ми приймаємо до розгляду оригінальні і цінні з наукової точки зору матеріали, що відповідають концепції журналу і тематичній спрямованості.

У 2017 році планується видання чотирьох тематичних випусків:

  • «Економічний та соціальний розвиток» (терміни подання статей – 1 лютого та 1 липня); 
  • «Право, політика, управління» (терміни подання статей – 1 березня та 1 серпня).

Публікація статей здійснюється на платній основі після її рецензування редакцією й рекомендації до друку.
Для викладачів, аспірантів та студентів АПСВТ – пільгові умови оплати. 
Стаття може бути подана українською, російською або англійською мовою. Статті, подані якісною англійською мовою, за рішенням редакції можуть бути надруковані безоплатно.

Детальна інформація щодо вимог відносно структури, обсягів та оформлення рукописів, а також умов публікації розміщена на сайті АПСВТ (http://www.socosvita.kiev.ua/publishing/bulletin) та може бути надіслана на запит (edit@socosvita.kiev.ua).
Довідки за телефоном: +38 050-444-90-86 (Тетяна Архипенко).