Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

21.10.2008 - 12:30
У профспілковців – початок навчального року

Керівництвом Профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України була проведена попередня робота, в результаті якої до Центрального комітету надійшли пропозиції до програми навчання від усіх обласних організацій Профспілки. Факультетом була здійснена обробка і приведення у максимально можливу відповідність із навчальними планами, затвердженими відповідною Постановою Президії ФПУ та рекомендаціями Навчально-методичної ради ФПУ. Таким чином була сформована програма навчання згідно із якою на семінарі були розглянуті питання:

·         Мотивація профспілкового членства – приоритетний напрямок діяльності профспілок

·         Організація профспілкової роботи і тактика ведення боротьби за права членів Профспілки (на прикладах кращих профоб’єднань і профспілок)

·         Нові підходи у підвищенні кваліфікації профспілкових працівників та активу на сучасному етапі економічних відносин

·         Законодавча база діяльності профспілок. Надання правової допомоги, представництво та захист прав членів профспілок

·         Роль профспілкового лідера в сучасних умовах, його вміння захищати права працівників та налагоджувати соціальний діалог з роботавцем  

·         Участь профспілок у захисті соціально-економічних, правових і трудових інтересів працівників при зміні форм власності, неплатоспроможності та банкрутстві підприємств

·         Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці. Організація роботи з охорони праці. Фінансування витрат.

·         Здійснення судового захисту членів профспілок. Практичні аспекти.

·         Актуальні питання трудового законодавства Практичні заходи та дії профорганів „Укрелектропрофспілки” на реалізацію норм і положень Генеральної угоди на 2008-2009рр.

·         Аналіз виконання протоколу зустрічі Прем’єр-Міністра України Ю. В. Тимошенко з представниками профспілок паливно-енергетичного комплексу.

·         Практичне заняття – Організація колдоговірної роботи на підприємстві.

 

Фахівці  з питань діловодства Профспілки працівників вугільної промисловості України розглянули наступні питання:

·        Нормативно-методична база забезпечення документування діяльності профспілкових органів. Організація документообігу в апараті профспілкового органу. Робота із вхідними і вихідними документами.

·         Документаційне забезпечення діяльності виборних органів

·         Культура ділової української мови

·        Складання номенклатури справ. Формування справ у діловодстві.Експертиза цінності документів.

·        Організація архівної справи. Порядок формування і оформлення справ. Організація роботи архіву організації.

·         Організація діловодства зі звернень громадян. Контроль за виконанням документів.   

·         Організація роботи з документами з особового складу

·         Автоматизація ділового процесу