Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Вісник АПСВТ, 2016, №1-2

Повний випуск у форматі PDF

 

Титульна сторінка

ЗМІСТ

СЛОВО ВІД РЕДАКЦІЇ

Семигіна Т.В. У фокусі уваги — економічний та соціальний розвиток

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ ГІДНОЇ ПРАЦІ

Буяшенко В.В., Кобзиста О.О., Ткаченко Я.С. Гідна праця: політика зайнятості та оплати праці (Аналітичний матеріал за результатами дослідження «Посилення внеску профспілок у забезпечення гідної праці в Україні»)

Новак І.М. Внесок профспілок у забезпечення гідної праці в Україні: галузеві угоди

Бондарчук Я.О. Роль галузевих угод у забезпеченні гідної праці

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Баженова О.В. Тенденції та перспективи економічного зростання в Україні

Веселова М.Ю. Бенчмаркінгові підходи до підвищення ефективності обслуговування клієнтів комерційних банків

Богач Л.В. Теоретичні засади розвитку орендних земельних відносин у аграрній сфері

Величко О.В. Система чинників упливу на розвиток, формування й ефективне використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Буркальцева Д.Д. Економічна безпека підприємництва в системі безпеки національної економіки

Білик Р.Р. Гарантування економічної безпеки Чернівецької області у зовнішньоторговельній діяльності

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Сапелкін Ю.В. Внутрішні переселенці в Україні і громади, що їх приймають

Семигіна Т.В. Розвиток економічної спроможності клієнтів соціальної роботи (на прикладі ВІЛ-позитивних жінок)

Сапєлкіна З.П. Духовність як життєвий орієнтир релігійних лідерів сучасності