Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

18.04.2017 - 14:55

Нещодавно побачила світ книжка "Getting to Zero - Global Social Work Responds to HIV” («Наближаючи нуль – глобальна соціальна робота відповідає на ВІЛ»), видана Агенцією ООН з питань ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС) та Міжнародною асоціацією соціальних працівників. Її співредактором є професор кафедри соціальної роботи та практичної психології, проректор з наукової роботи Академії праці, соціальних відносин і туризму Тетяна Семигіна. Вона ж є автором одного з розділів видання «Чи можлива нульова дискримінація? Голоси з України», в якому обговорюються питання стигми та дискримінації щодо людей, які живуть із ВІЛ.

Видання побудоване довкола концепції ЮНЕЙДС, що проголошує «нуль випадків нового інфікування, нуль випадків дискримінації, нуль випадків смертей від СНІДу». До книжки, що складається з 18 розділів, увійшли приклади практики соціальної роботи, результати дослідження інтервенцій, аналізу політики, написані авторами з Бразилії, Індії, Канади, Мозамбіку, Німеччини, Південної Африки, Румунії, США та інших країн. Все це разом демонструє розмаїту, строкату, неоднозначну роль соціальних працівників у протидії глобальній епідемії ВІЛ/СНІДу, окреслює соціальні проблеми і виклики, психосоціальний, економічний та правовий контекст, який формує відповіді суспільства на ВІЛ.

Видання є актуальним для України, де триває епідемія ВІЛ/СНІДу, а також всього світу, де наразі налічують близько 40 мільйонів осіб, які живуть з ВІЛ, а з моменту початку епідемії від хвороб, зумовлених ВІЛ, у світі померло понад 35 мільйонів осіб. Головний редактор видання, професор Марк Генріксон відзначає: «Зараз, коли нові ліки зробили ВІЛ керованим довготривалим станом, необхідна оцінка доступності цього лікування та технологій профілактики. Ця книжка демонструє, як соціальні працівники в усьому світі вирішують це завдання – творчо й пристрастно».

Професор Тетяна Семигіна прокоментувала свою чергову публікацію таким чином: «Щиро вдячна колегам з авторсько-редакційної команди за співпрацю та за уроки. Але головна моя вдячність тим, хто брав участь в опитуваннях, хто працює у ВІЛ-сервісі, бо саме вони своєю працею уможливлюють реалізацію амбітних цілей із втілення стратегії “Нуль нових інфекцій. Нуль дискримінації. Нуль смертей, пов’язаних зі СНІД”».

Книжка підготовлена до друку видавництвом у Новій Зеландії, а оприлюднена у вільному доступі організацією, що базується у Швейцарії. Вона доступна тут: http://www.unaids.org/en/resources/documents/2017/global-social-work-responds-to-HIV

Поява міжнародного видання, в якому взяла участь представниця АПСВТ, свідчить, що знання науковців Академії є затребуваними, і що наші науковці можуть працювати за міжнародними стандартами дослідницької роботи.