Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

25.04.2017 - 13:17

Академія успішно пройшла ліцензування освітнього рівня магістр за спеціальністю менеджмент.
Наказом МОН України №79-л від 18 квітня 2017 року затверджений протокол Ліцензійної комісії №48/1 від 13 квітня 2017 року, у якому зафіксовано рішення про надання Академії ліцензії на підготовку вище зазначених фахівців з ліцензійним обсягом 100 осіб за денною та заочною формами навчання.
Запрошуємо на навчання за унікальними магістерськими програмами:

  • Соціальним менеджмент
  • Менеджмент туристичної індустрії
  • Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)
  • Інвестиційний менеджмент