Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

10.05.2017 - 11:39
Академія праці, соціальних відносин і туризму оголошує прийом до аспірантури за спеціальностями "Право", "Економіка" та "Соціальна робота" на денну і заочну форми навчання.


 

Друга хвиля набору на нові програми підготовки докторів філософії стартує 15 травня 2017 року. Детальну інформацію про умови вступу, вступні випробування та навчальні програми містить розділ Аспіранту на сайті АПСВТ.

Важливі дати:

Прийом документів (другий потік): 15 травня -15 червня 2017 р.

Вступні випробування (другий потік): з 19 червня 2017 р.

Зарахування до аспірантури (другий потік): 15 липня 2017 р.

Початок аудиторних занять (освітня складова програми) – мірою формування академічних груп, орієнтовно з 15 жовтня 2017 р.