Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

25.11.2008 - 13:09

 

Шановні колеги! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у Всеукраїнській науковій конференції «Профспілки України: історія, сьогодення, майбутнє»,яка відбудеться 
19–20 лютого 2009 р. у м. Львові, у готельно-навчальному комплексі «Гетьман».

 

Тематичні напрями роботи конференції:

 

  •    Зародження перших профспілкових осередків у Галичині. Профспілки  Галичини за часів Австро-Угорської імперії;
  •    Профспілки Галичини за часів перебування у складі Польської держави;
  •    Профспілки Буковини (історія виникнення, становлення та розвиток);
  •    Профспілки Надніпрянської України (довоєнний період);
  •    Діяльність профспілок Галичини в період радянської влади;
  •    Профспілки  у незалежній Україні;
  •    Профспілки Львівщини – сьогодення і  майбутнє.

 

Реєстрація учасників конференції відбудеться 19 лютого з 1000 до 1100.

Просимо до 15 грудня повідомити про Ваше рішення і надіслати заявку, оформлену відповідно до пропонованого зразка з позначкою «На конференцію».

Після одержання і розгляду заявки Оргкомітет інформує претендентів про їх включення до програми конференції.

 

Форма заявки на участь у конференції:

 

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада, науковий ступінь і звання

Місце роботи

Контактні телефони

Тема

виступу

Назва напряму

Потреба в житлі

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Робоча мова конференції - українська.

Виступ — до 10 хв. на пленарному засіданні, до 20 хв. — на секційному засіданні.

 

Матеріали конференції планується видавати у вигляді наукових статей у ВАКівському науковому журналі «Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України». Наукові статті можна подавати до Оргкомітету конференції при реєстрації. Витрати на видання частково покриваються за рахунок авторів із розрахунку 15 грн. за одну сторінку тексту.

 

Вимоги до оформлення статті:

 

Обсяг – від 6 до 12 сторінок формату А4, MS Word, шрифт – Times New Roman, розмір 
шрифту – 14, міжстрочний інтервал – 1.5, поля: ліве – 20 мм, праве, верхнє і нижнє – 15 мм, графічний та ілюстрований матеріали – у чорно-білому варіанті. Список літератури, оформлений відповідно до стандарту. (Детальніше див. на сайті Академії праці і соціальних відносин www.socosvita.kiev.ua.)

 

Заявки приймаються:

науковим відділом Академії праці і соціальних відносин за

·       адресою - Велика Окружна дорога, 3, м. Київ–187, МСП, 03680;

·       факсом - (38044) 522-49-40;

·       e-mail: kovalenko@socosvita.kiev.ua;

телефон для довідок  (38044) 526-11-34    Лесюк Тетяна Петрівна.,

 

 об’єднанням профспілок Львівщини за

·       адресою - проспект Т.Шевченка,7, м. Львів, 79005;

·       факсом - (38032) 272-19-74;

·       e-mail: opl@litech.lviv.ua;

телефон для довідок  (38032) 272-95-29     Акімова Лариса Миколаївна