Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

03.12.2008 - 13:32

17 – 28 листопада на базі АПСВ відбулось двотижневе навчання технічних та головних технічних інспекторів праці членських організацій ФПУ.

Факультетом був розроблений розклад занять на два тижні, підібраний викладацький склад відповідно до затвердженої ФПУ програми. Для висвітлення необхідних за програмою питань  залучались спеціалістиМіністерства праці і соціальної політики України, Державного комітету Держпромгірнагляду України, Міжнародної асоціації „Пожежна безпека”, Дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки і охорони праці, Інституту післядипломної освіти, Управління правової роботи ФПУ, Управління охорони праці та здоров’я апарату ФПУ. Закінчилось навчання перевіркою знань, яка проходила у вигляді заліку. Залік приймала комісія у складі п’яти осіб, визначена розпорядженням Голови ФПУ. За результатами заліку заступник Голови ФПУ Українець С.Я. вручив слухачам посвідчення технічних інспекторів праці ФПУ та вкладки до них. З метою вдосконалення подібного навчання, факультетом була розроблена анкета, в якій слухачам пропонувалось надати оцінку усіх аспектів, пов’язаних з організацією навчання та внести свої пропозиції щодо покращення цієї роботи. Анкета була запропонована у перші дні і заповнювалась слухачами впродовж усього періоду навчання. Обробка цих анкет дасть змогу факультету і організаторам вдосконалити роботу при проведенні навчання з охорони праці у майбутньому.