Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

14.03.2018 - 15:42

Шановні науковці, фахівці, практики!

Академія праці, соціальних відносин і туризму запрошує вас взяти участь у підготовці колективної монографії, яка готується у межах виконання науково-дослідницької роботи «Соціально-економічні основи праці в умовах глобалізаційних трансформацій» (номер державної реєстрації 0116U004347).

Робоча назва монографії

«ПРАЦЯ ТА ПРОФСПІЛКИ У ХХІ СТОЛІТТІ»

Орієнтовний зміст

1. Розвиток профспілкового руху в сучасній Україні та в світі

 • Світові тенденції розвитку профспілкового руху в умовах глобального світу
 • Профспілки в Україні: минуле та сучасність
 • МОП і профспілки: перспективи співпраці в сучасних умовах
 • Проблеми та перспективи розвитку профспілок в умовах глобальних викликів і загроз
 • Правові проблеми забезпечення діяльності профспілок в Україні
 • Інші проблемні питання в межах розділу 

2. Гідна праця як основа соціально-економічного розвитку

 • Ціннісний потенціал праці в умовах зміни парадигми цивілізаційного розвитку
 • Оплата праці як умова реалізації концепту рідної праці та розвитку громадянського суспільства
 • Гідна праця в системі Цілей сталого розвитку
 • Законодавче забезпечення розвитку концепції гідної праці в Україні
 • Інші проблемні питання в межах розділу 

3. Трудові відносини в сучасній Україні

 • Сучасні тенденції ринку праці та оплати праці: європейський та український виміри
 • Гендерний вимір реалізації концепції гідної праці в Україні
 • Реалізація концепції гідної праці в окремих секторах економіки національного рівня
 • Роль місцевих територіальних громад у процесі забезпечення гідної праці
 • Інші проблемні питання в межах розділу 

4. Соціально-правовий захист в умовах трансформаційних процесів українського суспільства

 • Соціально-правовий захист: стан та тенденції формування в умовах евроінтеграційного розвитку України
 • Правове забезпечення гідної праці та соціальної інтеграції представників соціально вразливих груп населення
 • Роль профспілок у забезпеченні трудових прав учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб
 • Роль соціальної роботи у забезпечення гідної праці представників соціально вразливих груп
 • Інші проблемні питання в межах розділу


До 15 квітня 2018 року чекаємо на авторську довідку та план-проспект або анотацію (до 800 слів).

Умови публікації, вимоги до рукописів, усі важливі дати

Координатор:

докт. політ. наук, завідувач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін АПСВТ

Віктор Миколайович Співак

hum-chair@socosvita.kiev.ua