Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

09.04.2009 - 18:38

 

КОНКУРС

молодіжної соціальної реклами

 

         Реклама повинна акцентувати увагу на соціальні проблеми молоді, а також пропагувати шляхи їх вирішення.

 

Номінації

1.      Друкована та зовнішня реклама (оригінал-макети плакатів, листівок, рекламних блоків у друкованих засобах масової інформації, рекламних щитів).

2.      Радіореклама (радіоролик).

3.      Відеореклама (відеоролик).

 

Вимоги до конкурсних робіт

На Конкурс приймаються лише власні розробки.

     До участі в конкурсі не допускаються роботи, які виконані в сфері політичної реклами (що містять назви конкретних політичних партій, посилання на певні особи політичних  та державних лідерів, політичну ідеологію), а також роботи, що не відповідають моральним та етичним нормам. 

 

Вимоги до друкованої та зовнішньої реклами:

·         Роботи на конкурс оригінал-макетів для друкованої реклами представляються у вигляді кольорового роздрукування формату А4, що наклеєний на основі чорного кольору формату А3.

·         Формат оригінал-макету - JPEG, PDF на CD або DVD дисках.

 

Вимоги до  радіореклами:

·         Носії - CD або DVD диск;

·         Формати - CDDA , WAV, MP3;

·         Тривалість звучання до 1 хв.

 

Вимоги до відеореклами:

·         Носії - CD або DVD диск;

·         Формати - AVI, DVD, MPEG4;

·         Тривалість демонстрації до 1 хв.

 

Усі роботи повинні супроводжуватись пояснювальною запискою обсягом до 1 стор. друкованого тексту з розміром шрифту 14 Times New Roman, міжрядковим інтервалом 1,5, яка містить таку інформацію:

·         Прізвище, ім’я та по батькові, навчальний заклад, курс та факультет (авторів - не більше трьох);

·         Назва номінації;

·         Назва реклами;

·         Мета реклами;

·         Цільова аудиторія, на яку розрахована реклама.

 

Презентація робіт учасників Конкурсу відбудеться 21 квітня 2009 г. о 18:00.

Роботи на конкурс необхідно подати особисто, чи вислати поштою або E-Mail до 19 квітня 2009 р. за адресою 03680, Україна, вул. Велика Окружна дорога 3, Академія праці та соціальних відносин,  к. 403;

 Е – mail: mark_chair@socosvita.kiev.ua

 

 

РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ

 

 

КОНКУРС

молодежной социальной рекламы

 

         Реклама должна акцентировать внимание на социальные проблемы молодежи, а также пропагандировать пути их решения.

 

Номинации

1.      Печатная и внешняя реклама (оригинал-макеты плакатов, листовок, рекламных блоков в печатных средствах массовой информации, рекламных щитов).

2.      Радиореклама (радиоролик).

3.      Видеореклама (видеоролик).

 

Требования к конкурсным работам

На Конкурс принимаются  только собственныеразработки.   

К участию в Конкурсе не допускаются работы в сфереполитической рекламы (содержащие названия политических партий, ссылки на личности политических и государственных лидеров, политическую идеологию), а также работы, не отвечающие моральным и этическим нормам.        

 

Требования к печатной и внешней рекламе:

·         Работы на конкурс печатной рекламы предоставляются в виде цветной распечатки формата А4,  наклеенного на основании черного цвета формата А3;

·         Формат оригинал-макета – JPEG, PDF на CD или DVD дисках.

 

Требования к радиорекламе:

·         Носители – CD или DVD диск;

·         Форматы – CDDA, WAV, MP3;

·         Время звучания до 1 мин.

 

Требования к видеорекламе:

·         Носители – CD или DVD диск;

·         Форматы – AVI, DVD, MPEG4;

·         Время демонстрации до 1 мин.

 

Все работы должны сопровождаться пояснительной запиской объемом до 1 стр. печатного текста размером шрифта 14 Times New Roman, межстрочный интервал 1.5, которая содержит такую информацию:

·         Фамилия, имя, отчество, учебное заведение, факультет, курс (авторов – не больше 3-х);

·         Название номинации;

·         Название рекламы;

·         Цель рекламы;

·         Целевая аудитория, на которую рассчитана реклама.

 

Презентация работ участников Конкурса состоится 21 апреля 2009 г. В 18:00.

Работы на конкурс необходимо подать лично, выслать почтой, или е-mail до 19 апреля 2009 г. по адресу: 03680, Украина, ул.Большая Окружная дорога, 3  АПСВ, ком. 403;

e-mail: mark_chair@socosvita.kiev.ua