Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

03.05.2018 - 18:32

АКАДЕМІЯ ПРАЦІ.СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН І ТУРИЗМУ

ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

ОГОЛОШЕННЯ

Академія праці, соціальних відносин і туризму оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

Кафедра конституційного, адміністративного та господарського права

• Доцент - 6 посад;

• старший викладач - 1 посада;

Кримінального права, процесу та криміналістики

• завідувач кафедри;

• доцент - 3 посади;

• старший викладач - 1 посада;

Кафедра цивільного та трудового права

• завідувач кафедри;

• доцент 3 посади;

• старший викладач 1 посада;

Кафедра іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій

• доцент - 1 посада;

• старший викладач - 4 посади;

Кафедра фінансів

• доцент - 3 посади;

• старший викладач - 0,75 посади;

• асистент - 0,25 посади

Кафедра маркетингу

• доцент - 1,5 посади;

• старший викладач - 1 посада;

Кафедра економіки підприємства та менеджменту

• доцент - 6 посад;

• старший викладач - 2 посади;

Кафедра спеціальних туристичних дисциплін

• завідувач кафедри;

• доцент - 2 посади;

• старший викладача - 1 посада;

Кафедра соціології та суспільних наук

• доцент - 4 посади;

• старший викладач - 1 посада;

Кафедра соціальної роботи та практичної психології

• доцент - 2 посади;

• старший викладач - 1 посада.


Вимоги до претендентів на посаду:

завідувач кафедри

• вчене звання професора, доцента та/або науковий ступінь за відповідною спеціальністю;

• стаж науково-педагогічної роботи за профілем кафедри не менш як 5 років у закладах вищої освіти або закладах післядипломної освіти з оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу;

доцент

• вчене звання доцента чи старшого наукового співробітника та/або науковий ступінь;

• стаж науково-педагогічної роботи за профілем кафедри не менш як 4 роки у закладах вищої освіти або закладах післядипломної освіти з оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу;

старший викладач

• науковий ступінь кандидата наук або ступінь магістра за відповідною спеціальністю, стаж науково-педагогічної роботи не менш як 2 роки у закладах вищої освіти або закладах післядипломної освіти з оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу.


Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

• заяву на ім'я керівника Академії про дозвіл брати участь у конкурсі;

• копія трудової книжки (завірена кадровою службою);

• особовий листок з обліку кадрів;

• копії дипломів про вищу освіту та науковий ступінь, атестатів доцента, старшого наукового співробітника, професора;

• список наукових праць, винаходів (для претендента, який обирається вперше - повний, для претендента, який обирається на черговий строк - наукові праці, видані за попередній строк контракту (пріоритет віддається публікаціям в наукових журналах, занесених до наукометричних баз));

• робоча навчальна програма та інші методичні матеріали з навчальних(ої) дисциплін(и), які викладаються претендентом;

• виписка з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на посаду і період продовження контракту;

• матеріали про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п'яти років.

Документи претендентів приймаються за адресою: 03187, м.Київ-187, вул.Кільцева дорога, 3-А. Академія праці, соціальних відносин і туризму, кімната 309, тел.526-11-34. Термін подання заяви нам участь у відборі та інших необхідних документів - один місяць від дати опублікування цього оголошення.

Ректор Академії праці, соціальних відносин і туризму

В.В. Буяшенко

Переглянути "Оголошення про конкурс" у форматі pdf