Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

22.05.2018 - 10:00

22-25 травня 2018 року

Одинадцята міжнародна науково-практична конференція

"Інтернет-Освіта-Наука" (ІОН-2018)

Офіційний сайт конференції

Організатори конференції:

Вінницький національний технічний університет, Академія праці, соціальних відносин і туризму, Бакинський державний університет, Технічний університет – Варна, Cухумський державний університет, Грузинський технічний університет, Європейский університет, CDM A/S, Люблінська політехніка, Опольський політехнічний університет, Лісабонський університет NOVA, Чорноморський державний університет ім. П. Могили, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського.


Місце проведення:

Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця


Цілі конференції:

 • обговорення нових наукових i практичних результатiв використання iнформацiйних технологiй та Iнтернету в науцi, освiтi та виробництвi;
 • обмiн iдеями, пошук сумiсних напрямкiв дослiджень i змiцнення спiвпрацi мiж навчальними, науковими i виробничими закладами;
 • демонстрацiя практичних досягнень учасникiв конференцiї у формi презентацiй, майстер-класiв та практичних семiнарiв;
 • аналiз наукових, педагогiчних i психологiчних аспектiв розвитку iнформацiйних технологiй та Iнтернету;
 • встановлення нових контактiв i залучення молодi до наукового пошуку.


Напрями роботи конференції:

 • Інтелектуальні інформаційні технології;
 • Комп'ютерні мережеві технології;
 • Комп'ютерна інженерія;
 • Математичне моделювання;
 • Комп’ютерні технології та Інтернет в інформаційному суспільстві;
 • Інформаційні технології та Інтернет у навчальному процесі та наукових дослідженнях;
 • Геоінформаційні системи.


Форми участі в конференції

Очна, заочна, дистанційна. Дистанційна форма участі передбачає презентацію доповідей через Інтернет. 


Мови конференції

Українська, англійська, російська.


Основні заходи конференції

 • презентації закінчених програмних продуктів і технічних засобів, методик і практичних підходів до розв’язання різноманітних задач з основних напрямків конференції;
 • майстер-класи з дистанційного навчання, нових інформаційних і комп’ютерних технологій у навчальному процесі та наукових дослідженнях; комп’ютерної графіки і Web-дизайну, психології і т. ін.;
 • презентації нових книг учасників конференції.