Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Всеукраїнський конкурс праць молодих учених «Роль фінансового сектору у досягненні сталого розвитку: Європейський досвід та можливості його впровадження у національну практику» проводився в рамках реалізації проекту «The EU Financial Sector as a Driver for Sustainable Development: European Integration, Policy Reform and Networked Economy Perspectives» грантової програми ЄС «ЕРАЗМУС+» з вересня 2017 р. по березень 2018 р.

Подані на конкурс праці мали розкривати сучасний стан та перспективи фінансового сектора ЄС або фінансового сектора України у контексті оцінки можливостей впровадження європейського досвіду в Україні, а також могли бути присвячені порівняльному аналізу та оцінці наслідків євроінтеграції та завдань, що стоять перед фінансовим сектором України, у цьому процесі.

На конкурс було подано 32 конкурсні роботи від 60 молодих науковців – дослідників європейської тематики – з 13 областей України.

Оголошення про конкурс наукових робіт молодих науковців

Перебіг конкурсу та результати

Перший етап конкурсу, організованого Академією праці, соціальних відносин і туризму в рамках проекту Модуль Жана Моне, тривав з вересня 2017 р. по січень 2018 р. Учасниками конкурсу могли бути особи, що належать до однієї з категорій:

  • Молоді науковці, що мають вищу освіту, віком до 35 років (одноосібні праці, праці у співавторстві з молодими науковцями, праці у співавторстві з досвідченими дослідниками);
  • Кандидати наук незалежно від віку, якщо вони отримали науковий ступінь протягом останніх п’яти років.
  • Студенти старших курсів у співавторстві з досвідченими науковцями.

 Конкурс мав надзвичайний успіх, незважаючи на складність досліджуваної тематики:

  • На конкурс було подано 32 конкурсні роботи;
  • У конкурсі прийняли участь 60 молодих та досвідчених науковців – дослідників європейської тематики;
  • Широка географія авторів конкурсних робіт охопила 13 областей України;
  • Вік авторів коливався від 18 до 67 років, однак, більшість дослідників були молоддю до 35 років, а 40,5% учасників – це дослідники, що стали кандидатами наук протягом останніх 5 років.

На другому етапі конкурсу (лютий – березень 2018) кожна конкурсна робота пройшла перевірку на оригінальність тексту програмними засобами «Антиплагіат» та сліпе рецензування трьох рецензентів (роботи та рецензенти розподілялися у випадковому порядку з дотриманням анонімності).

Третій етап конкурсу (березень 2018 р.) передбачав підбиття підсумків, визначення переможців та апробація наукових доробків молодих учених на засіданні Круглого столу «Впровадження кращих практик ЄС для створення сталого фінансового сектору України» в Академії праці, соціальних відносин і туризму (27 березня 2018р, м.Київ). Переможцями конкурсу стали:

  • Овсянникова Яна ОлександрівнаВерсаль Наталія Іванівна. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Конкурсна робота: «Паніка вкладників: компаративний аналіз країн ЄС та України».
  • Кулиняк Ігор Ярославович. Національний університет “Львівська політехніка”. Конкурсна робота: «Банки з іноземним капіталом: рейтингування та роль у забезпеченні сталого розвитку фінансового сектора України».
  • Омельяненко Віталій АнатолійовичКрасна Олена Миколаївна. Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. Конкурсна робота: «Концептуальні основи розробки фінансового інструментарію забезпечення національної безпеки на основі інновацій».

Кращими у окремих номінаціях визначені:

Краща конкурсна робота у категорії «Перспективні дослідження»: Кремень Вікторія Михайлівна, Ковтун Світлана Валеріївна. Сумський державний університет. Конкурсна робота: «Оцінювання впливу адекватності капіталу фінансових посередників на фінансовий та економічний розвиток країн».

Краща конкурсна робота у категорії «Перспективи сталого банківництва»: Вінська Оксана Йосипівна, Токар Володимир Володимирович. Конкурсна робота: «Європейські стандарти корпоративної соціальної відповідальності банківського бізнесу в Україні: перспективи імплементації гендерної рівності».

Краща конкурсна робота у категорії «Використання сучасних методів  аналізу у дослідженні економічних процесів»: Кремень Вікторія Михайлівна, Бочкарьова Тетяна Олександрівна. Сумський державний університет. Конкурсна робота: «Логіт-модель прогнозування ймовірності банкрутства банків».

Краща конкурсна робота у категорії «Фінансове забезпечення сталого розвитку»: Жорнова Олена Іллівна, Жорнова Ольга Іллівна, Хоменко Наталія Вікторівна. ГО «Академія моніторингу і експертизи», Конкурсна робота: «Становлення краудфандінгу в Україні крізь призму викликів для потенційного реципієнта».

Три переможці та чотири найкращі роботи у визначених номінаціях будуть безкоштовно опубліковані у Віснику Академії праці, соціальних відносин і туризму.

Публікації

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ «РОЛЬ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ У ДОСЯГНЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ У НАЦІОНАЛЬНУ ПРАКТИКУ»

Версаль Наталія, Овсянникова Яна. Паніка вкладників: компаративний аналіз країн ЄС та України

Вінська Оксана, Токар Володимир. Європейські цінності у корпоративній соціальній відповідальності банківського бізнесу: український вимір гендерної рівності

Кулиняк Ігор. Банки з іноземним капіталом: рейтингування та роль у забезпеченні сталого розвитку фінансового сектору України

Омельяненко Віталій, Красна Олена. Фінансове забезпечення інноваційного процесу у сфері національної безпеки

Кремень Вікторія, Ковтун Світлана. Оцінювання впливу адекватності капіталу фінансових посередників на фінансовий та економічний розвиток країн

Кремень Вікторія, Бочкарьова Тетяна. Логіт-модель прогнозування ймовірності банкрутства банків

 

УЧАСНИКИ КОНКУРСУ «РОЛЬ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ У ДОСЯГНЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ У НАЦІОНАЛЬНУ ПРАКТИКУ»

Макаренко Інна, Серпенінова Юлія, Погоріла Катерина. Інституційне забезпечення фінансування сталого розвитку у світлі мультистейкхолдерського підходу.