Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

14.12.2018 - 12:41

Науковий журнал “Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму”, який зараз видаться трьома тематичними серіями (“Економіка”, “Право” та “Соціальна робота”), вперше було проіндексовано міжнародною наукометричною базою “Index Copernicus”.

“Index Copernicus” (ІС) — це онлайнова база даних, створена в 1999 році в Польщі. База даних має кілька інструментів оцінки продуктивності, які дозволяють відстежувати вплив наукових робіт і публікацій, окремих вчених або науково-дослідних установ.

У базі зареєстровано 45 тисяч наукових журналів з усього світу. Проте станом на 13 грудня 2018 р. індексуються лише близько 6,5 тисяч журналів.

Журнал “Вісник АПСВТ” було зареєстровано в базі у 2016 р. Він пройшов експертну оцінку у 2018 р. і отримав від “Index Copernicus” індекс ICV 2017: 62.09. Оцінка, порівняно з іншими виданнями, невисока, і це мотивує до підвищення якості наукових публікацій, піднесення їх цитованості, популяризації журналу.

 

Довідково: Журнал було створено у 1998 р. як “Вісник АПСВ ФПУ”, у 2015 р. у зв'язку зі змною назви Академії був перереєстрований як “Вісник АПСВТ” (ISSN: 2524-2466, 2519-4704). Головний редактор — Тетяна Семигіна, проректор з наукової роботи АПСВТ.

Входить до Переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук (наказ МОН України від 07.10.2016 р. №1222) та з юридичних наук (Наказ МОН України від 22.12.2016 №1604). 

Умови публікації і правила подачі статей

Профіль журналу у базі "Index Copernicus"