Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

21.02.2019 - 12:48

Тематика занять охоплювала широкий спектр проблем, пов’язаних з навчальним процесом в сучасних швидкозмінних умовах.

Предметами обговорення були, зокрема, дистанційні технології, академічна доброчесність у навчальному процесі, проблемно-орієнтоване навчання, вдосконалення кейсової методики, інтерактивні завдання для аудиторної та самостійної роботи студентів тощо.

У викладачів АПСВТ була змога не тільки послухати блискучих спікерів Дітковську Л.А., Карагодіну О.Г., Коваленка С.М., Пожидаєву О.В., Гаркавенко З.О., Семигіну Т.В., а й зануритися в цікаві фахові дискусії, безперечними результатами яких будуть різні вдосконалення навчальних методик.

Зміцнення корпоративної культури в Академії – ще один наявний результат цих семінарів. Їх нова серія плануватиметься на поточний семестр.