Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

01.03.2019 - 16:27

Проректор Академії праці, соціальних відносин і туризму, доктор політичних наук Тетяна Семигіна взяла участь у семінарі, організованому Європейським фондом освіти в Турині (Італія) наприкінці лютого 2019 року.

Під час семінару відбулись гострі дискусії щодо системи професійних кваліфікацій в Україні, розглядались питання діяльності Національного агентства кваліфікацій як органу публічної влади. Учасники семінару познайомились з досвідом Естонії, Португалії, Туреччини, Франції стосовно розвитку національної системи кваліфікацій.

Cтворення Національного агентства кваліфікацій (НАК) відбувається відповідно до Закону України «Про освіту» (2017 рік) та Постанови Кабінету Міністрів України ««Деякі питання Національного агентства кваліфікацій» (від 5 грудня 2018 року за № 1029). Цей захід вважають важливим кроком на шляху впровадження нової системи кваліфікацій, розвитку системи освіти на основі компетентнісного підходу, сприяння навчанню протягом усього життя і кращому визнанню та забезпеченню якості кваліфікацій в Україні.

Тетяна Семигіна є кандидатом у члени Національного агентства кваліфікацій. Її було обрано на засіданні спільного представницького органу профспілок України.