Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

22.03.2019 - 12:00

21 березня на засіданні Вченої Ради Академії було оголошено підсумки конкурсу наукових досягнень за результатами 2017-2018 навчального року. Відзнаку «Кращий науковець» присуджено Сергію Дворяку, доктору медичних наук, професору кафедри соціальної роботи та практичної психології.

Сергій Васильович Дворяк — український лікар, психіатр-нарколог, науковець з понад 40-річним досвідом роботи, всесвітньо відомий завдяки впровадженню та поширенню інноваційних методів лікування наркотичної залежності та профілактики ВІЛ-інфекції, заснованих на принципах доказової медицини. Зокрема, він зіграв ключову роль у впровадженні замісної підтримувальної терапії для лікування опіоїдної залежності в Україні.

Сергій Дворяк закінчив Одеський медичний інститут та аспірантуру Московського інституту судової психіатрії ім. Сербського. Захистив кандидатську та докторську дисертації за спеціальністю «наркологія». Проходив річне стажування в Університеті Джонса Хопкінса за програмою «Алкогольна та наркотична залежність» та в Пенсильванському Університеті (США) за програмою досліджень в галузі наркотичної залежності Національного Інституту Наркотичної Залежності (Research in drug abuse, clinical trials; NIDA/CTN Invest Fellowship).

У 1989 р. Сергій Дворяк створив першу в Україні амбулаторну програму реабілітації хворих на алкоголізм та наркотичну залежність за Міннесотською моделлю (програма «12 кроків»), а у 1991 р. – перший на теренах колишнього СРСР реабілітаційний центр (центр «Сходи»), який дотепер успішно працює в Одесі та Києві, втілюючи цю модель. Після дворічної роботи в проекті ПРООН «Права людини в дії», завдяки якому в Україні перші хворі на наркозалежність отримали лікування замісною терапією, у 2003 р. заснував благодійну організацію «Український інститут політики громадського здоров’я». У складі цієї організації науковець і зараз виконує дослідження в галузі епідеміології, лікування залежностей та профілактики ВІЛ-інфекції. Співпрацює з Медичною школою Єльського університету, Пенсильванським університетом, Університетом Колорадо, Всесвітньою організацією охорони здоров’я 126 «Кращий науковець» 2017-2018 навчального року (ВООЗ), Управлінням ООН з наркотиків та злочинності, Українським Центром громадського здоров’я та ін.

Сергій Дворяк працює в Академії праці, соціальних відносин і туризму з 2016 р. і наразі обіймає посаду професора кафедри соціальної роботи та практичної психології. За підсумками 2017-2018 навчального року професор Дворяк на конкурсних засадах отримав відзнаку «Кращий науковець» згідно із Положенням про заохочення працівників Академії праці, соціальних відносин і туризму за наукові досягнення (схваленого рішенням Вченої ради від 1.12.2016 р. і затвердженого відповідним наказом ректора). Визначення переможця відбувалось за рейтинговим принципом: до уваги брались публікації у міжнародних та вітчизняних виданнях, участь у наукових заходах, індекси цитованості тощо. Протягом минулого навчального року Сергій Васильович опублікував 13 наукових статей, 12 з яких – у рецензованих міжнародних виданнях, а також взяв участь у 9 міжнародних та 4 регіональних наукових конференціях. Профіль науковця у системі GoogleScholar.

Переможець відповів на запитання «Вісника АПСВТ» щодо співпраці з Академією, наукових здобутків минулого року та планів на майбутнє.

– Сергію Васильовичу, Ви протягом багатьох років працюєте як науковець та дослідник у галузі громадського здоров’я, але тільки нещодавно стали співробітником університету. Що при- вело Вас у вищу освіту і, зокрема, в Академію?

– Кілька років тому в Україні, завдяки її приєднанню до Болонського простору, почали впроваджуватися програми підготовки докторів філософії (PhD). Загальновизнаний у світі науковий ступінь PhD замінив ступінь кандидата наук. Також з’явився новий – третій рівень освіти для спеціальності «Соціальна робота», яка якнайбільше відповідає моїм науковим та професійним інтересам, адже передбачає інтегрований підхід до роботи з пацієнтами, що мають соціально небезпечні захворювання. Оскільки Академія була в числі основних ініціаторів розробки та впровадження програм підготовки докторів філософії з соціальної роботи, я з ентузіазмом прийняв від неї запрошення долучитися до цього процесу.

– Яку головну думку Ви хотіли б донести до Ваших сьогоднішніх студентів – майбутніх фахівців з соціальної роботи?

– Я завжди наголошує, що кожне практичне рішення в нашій галузі має бути науково обґрунтовано. Проведення наукових досліджень не можливе без розвитку дослідницької інфраструктури: чим більше кваліфікованих фахівців візьмуть участь у дослідженнях, тим більше корисних даних ми отримаємо, і тим більш обґрунтовані стратегічні та практичні рішення будуть ухвалені.

– У Вашому науковому добутку – понад 80 наукових публікацій у міжнародних рецензованих виданнях. Ви є членом редколегії міжнародних журналів «Journal of Drug Issues» та «Journal of International AIDS Society». А якою, на Вашу думку, є цінність співпраці українських вчених з вітчизняними науковими виданнями?

– Звичайно, публікації в міжнародних рецензованих виданнях у співпраці з дослідниками світового рівня є вкрай важливими і цінними для українських науковців, адже підтверджують наш рівноцінний внесок у розвиток світової науки та стимулюють глобальний обмін сучасними ідеями і практиками. Проте в пострадянському просторі значною перешкодою для поширення передових наукових досягнень є мовний бар’єр. На жаль, великий відсоток фахівців усіх рівнів становлять люди, які не володіють англійською. Працюючи в Академії, я увійшов до редколегії тематичних випусків з соціальної роботи журналу «Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму». В цій діяльності я бачу шанс для презентації кращих практик соціальної роботи та наукових здобутків, ухвалених міжнародним професійним товариством, вітчизняним науковцям та практикам.

– Серед Ваших наукових публікацій минулого навчального року є статті у «Віснику АПСВТ»?

– Так, у другому числі «Вісника АПСВТ» за 2018 р. вийшла моя спільна з колегами та аспірантами підсумкова стаття «10 років впровадження ЗПТ в Україні. Що далі?», що розкриває історію впровадження в Україні терапії опіоїдної залежності агоністами опіоїдів та окреслює потреби в нових напрямах професійної підготовки соціальних працівників. До речі, факт цієї публікації та інших, зроблених колегами у співавторстві зі студентами PhD програми, доводять значущість власного журналу для закладу вищої освіти. Я вважаю, що Академія має підтримувати і розвивати власне фахове видання, заохочувати студентів всіх рівнів освіти до публікації статей.

– Що Ви вважаєте найбільшим власним науковим досягненням у 2017-2018 навчальному році?

– На початку вересня 2018 р. в авторитетному медичному журналі “The Lancet” була опублікована стаття за моїм співавторством, яка презентує основні результати проекту HPTN 074 – мас- штабного дослідження, проведеного серед споживачів ін’єкційних наркотиків в Україні, Індонезії та В’єтнамі. В Україні проект було реалізовано Українським інститутом політики громадського здоров’я, в якому я є головним дослідником. Протягом чотирьох років ми оцінювали ефективність інтегрованого підходу, який включає психологічне консультування, проведення антиретровірусної терапії незалежно від імунного статусу та направлення на лікування наркозалежності для ВІЛ- позитивних споживачів наркотиків, порівнювали послуги із стандартом допомоги. Проект має потенціал серйозного впливу на зниження рівня захворюваності на ВІЛ та смертності серед вразливих груп по всьому світу.

– Це справді висока планка для студентів, з якими сьогодні Ви ділитесь досвідом в Академії! А які Ваші наукові плани на найближчі роки?

– Я вже хочу менше працювати, а більше подорожувати і приділяти увагу близьким (посміхається). Але маю незавершені проекти і поки що нереалізовані ідеї, які вносять корективи у цей план. Наразі я працюю над розробкою дистанційного телефонного курсу психологічного консультування хворих, які отримують замісну підтримувальну терапію, а також готую монографію «Психосоціальна робота та епідемія ВІЛ-інфекції в Україні». І, звичайно, для мене важливо продовжити керівництво підготовкою дисертаційних досліджень у межах програмами підготовки докторів філософії з соціальної роботи, яку ми впроваджуємо на кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ.

- Вітаємо Вас із заслуженою перемогою в конкурсі Академії на звання «Кращий науковець» і бажаємо нових наукових здобутків!

Джерело: Конкурс наукових досягнень Академії праці, соціальних відносин і туризму. Вісник АПСВТ. 2018. № 2