Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

07.09.2019 - 16:02

В рамках договору про співпрацю вищих навчальних закладів студенти Академії праці, соціальних відносин і туризму мають можливоість проходження військової підготовки на базі Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Інформація щодо вступу у 2019–2020 навчальному році 

Терміни приймання документів від кандидатів на навчання продовжено до 20.10.2019 року. Вступні випробування будуть проводитися до 31.10.2019  включно. Вартість навчання із 01.09.2019 року складає 21500 грн. за 2 роки (10750 грн.за 1 рік). Навчання буде проводитися методом «військового дня» (один день на тиждень погоджений із ЗВО). 

Громадяни України, що вже мають рівень вищої освіти не нижче «бакалавра», зможуть (за бажанням) пройти  навчання на військовій кафедрі  університету методом «одного семестрового збору» (з 01.10.2019 року, терміном 4 місяці).  

На цей час підготовку за програмою офіцерів запасу  можуть проходити всі студенти ЗВО денної та заочної форм навчання (юнаки і дівчата, без обмеження спеціальності), придатні до проходження військової служби (згідно висновку військово-лікарської комісії) та які позитивно характеризуються ЗВО. 

Документи, необхідні для вступу на кафедру військової підготовки НУОУ імені Івана Черняховського у 2019 році: 

  1. Заява, підписана деканом факультету ЗВО (для студентів);
  2. Заява, підписана Головою відбіркової комісії НУОУ (для громадян України, що вже мають вищу освіту);
  3. Довідка з деканату про форму навчання та середній бал успішності за попередні семестри навчання (екзамени, заліки) (для студентів);
  4. Копія диплому не нижче бакалавра та додаток до нього (для інших категорій громадян України); 
  5. Копія паспорту громадянина України (сторінки 1,2,3 і про місце реєстрації на одному аркуші). Якщо id-картка - копію картки та довідку про місце реєстрації (витяг або довідка ф.13) – 2 шт.; 
  6. Копія ІПН (картка платника податків)  - 2 шт.; 
  7. Копія приписного свідоцтва (окрім дівчат) або військового квитка – 1 шт.; 
  8. Автобіографія, складена та написана власноруч чорною ручкою, тільки на лицевій стороні аркушу (зразок на сайті університету);
  9. Оригінал медичної довідки з військкомату про придатність до навчання на кафедрі військової підготовки (отримується після проходження кандидатом на навчання ВЛК у військкоматі за місцем обліку або реєстрації). Направлення на ВЛК видає відбіркова комісія НУОУ.
  10. Фотокартки 3х4 см (кольорові, 4 шт.); 

Документи подаються у файлі та в охайному вигляді. При собі мати оригінали документів. 

Графік прийому документів: з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 16.30. 

Адреса відбіркової комісії: 

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. 

КПП №3 університету 

03049, м.Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 2/32, каб. 2а. 

Телефон для довідок: 271-09-72, 271-09-78.

Додаткову інформацію щодо вступу та документів можете переглянути на сайті університету:  https://nuou.org.ua