Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

07.02.2020 - 12:44

Вийшов друком навчально-методичний посібник для всіх, хто цікавиться академічною доброчесністю.

Навчально-методичний посібник, створений викладачами курсу «Академічні студії», містить теоретичний матеріал щодо принципів, фундаментальних цінностей, правових аспектів академічної доброчесності, запобігання академічного плагіату. Посібник охоплює основні складові курсу «Академічні студії» та включає плани лекційних і лабораторних занять; питання для перевірки знань; перелік рекомендованої літератури. 

Дітковська Л. А., Буяшенко В. В., Оніщик Ю. В. Академічні студії: навчально-методичний посібник. Київ : Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2019. 35 с. ISBN 978-966-614-096-1.

З матеріалами посібника можна ознайомитися за посиланням.