Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

11.02.2020 - 19:40

На останньому засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 28 січня 2020 р. ухвалено рішення про акредитацію освітньої програми за спеціальністю 231 «Соціальна робота», другий (магістерський) рівень вищої освіти.

В Академії праці, соціальних відносин і туризму це перша програма, акредитована НАЗЯВО за новою процедурою терміном на 5 років. Гарант програми – завідувачка кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ, професор О.Г. Карагодіна.

Матеріали акредитації освітніх програм: 231 Соціальна робота магістр