Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

27.02.2019 - 09:30

30.04.2019 р. в аудиторії 506 о 12:00 відбудеться відкрите обговорення змін до освітньо-професійної програми  "Право" у зв’язку з прийняттям Стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 Право для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Запрошуються роботодавці, випускники, представники баз практики, академічна спільнота та усі зацікавлені.

Робоча група юридичного факультету