Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

06.03.2020 - 12:02

Міністерство освіти і науки України наказом від 04.03.2020 року № 371 затвердило стандарт вищої освіти за спеціальністю 054 “Соціологія” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, який вводиться в дію з 2020/2021 навчального року.

 

Наказ МОН України №371 від 04.03.2020 року