Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

26.05.2020 - 10:00

26-29 травня 2020 року

XII міжнародна науково-практична конференція

"Інтернет-Освіта-Наука" (ІОН-2020)

Офіційний сайт конференції

Організатори конференції:

Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Вінницький національний технічний університет (Вінниця, Україна), Бакинський державний університет (Баку, Азербайджан), Технічний університет – Варна (Варна, Болгарія), Сухумський державний університет (Тбілісі, Грузія), Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія), Європейський університет (Тбілісі, Грузія), CDM A/S (Клампенборг, Данія), Університет «Люблінська політехніка» (Люблін, Польща), Лісабонський університет NOVA (Лісабон, Португалія), Академія праці, соціальних відносин і туризму (Київ, Україна), Чорноморський національний університет імені Петра Могили (Миколаїв, Україна), Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Кременчук, Україна).


Місце проведення:

Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця


Цілі конференції:

 • обговорення нових наукових i практичних результатiв використання iнформацiйних технологiй та Iнтернету в науцi, освiтi та виробництвi;
 • обмiн iдеями, пошук сумiсних напрямкiв дослiджень i змiцнення спiвпрацi мiж навчальними, науковими i виробничими закладами;
 • демонстрацiя практичних досягнень учасникiв конференцiї у формi презентацiй, майстер-класiв та практичних семiнарiв;
 • аналiз наукових, педагогiчних i психологiчних аспектiв розвитку iнформацiйних технологiй та Iнтернету;
 • встановлення нових контактiв i залучення молодi до наукового пошуку.


Напрями роботи конференції:

 • Інтелектуальні інформаційні технології;
 • Комп'ютерні мережеві технології;
 • Комп'ютерна інженерія;
 • Математичне моделювання;
 • Комп’ютерні технології та Інтернет в інформаційному суспільстві;
 • Інформаційні технології та Інтернет у навчальному процесі та наукових дослідженнях;
 • Геоінформаційні системи.


Форми участі в конференції

Очна, заочна, дистанційна. Дистанційна форма участі передбачає презентацію доповідей через Інтернет. 


Мови конференції

Українська, англійська, російська.


Основні заходи конференції

 • презентації закінчених програмних продуктів і технічних засобів, методик і практичних підходів до розв’язання різноманітних задач з основних напрямків конференції;
 • майстер-класи з дистанційного навчання, нових інформаційних і комп’ютерних технологій у навчальному процесі та наукових дослідженнях; комп’ютерної графіки і Web-дизайну, психології та ін.;
 • презентації нових книг учасників конференції.

Пошта конференції: ion2020@vntu.edu.ua