Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

01.06.2020 - 16:33

Кафедра соціальної роботи та практичної психології в перші тижні карантину запровадила опитування студентів щодо ставлення до методів дистанційного навчання й виявлення їхніх потреб у супроводі та підтримці.

Отримано цікаві дані, які було представлено на масштабному науковому форумі – ХХ щорічній науково-практичній міжнародній конференції «Інтернет-Освіта-Наука» (Вінниця, 26-29 квітня, 2020). В обговорення доповіді Олени Карагодіної (співавт. - Оксана Пожидаєва, Марина Карагодіна) на секції «Інформаційні технології та Інтернет у навчальному процесі та наукових дослідженнях» очільники секції висловили пропозицію внести висновки авторок до Нової Концепції вищої освіти в Україні. 

Відеоматеріали конференції можна знайти тут: http://ies.vntu.edu.ua/uk/ies2020/report/video 

Збірник тез конференції тут: http://ies.vntu.edu.ua/uk/ies2020/report/proceedings2020