Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

30.05.2020 - 11:11

Академія виступила співорганізатором Дванадцятої міжнародної науково-практичної конференції «Інтернет–Освіта–Наука–2020», яка відбулась 26-29 травня у Вінницькому національному технічному університеті.

Організаторами конференції виступили: Національна академія педагогічних наук України, Вінницький національний технічний університет (Вінниця, Україна), Бакинський державний університет (Баку, Азербайджан), Технічний університет – Варна (Варна, Болгарія), Сухумський державний університет (Тбілісі, Грузія), Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія), Європейський університет (Тбілісі, Грузія), CDM A/S (Клампенборг, Данія), Університет «Люблінська політехніка» (Люблін, Польща), Лісабонський університет NOVA (Лісабон, Португалія), Академія праці, соціальних відносин і туризму (Київ, Україна), Чорноморський національний університет імені Петра Могили (Миколаїв, Україна), Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Кременчук, Україна).

Конференція проходила по секціях, відповідно до основних напрямків конференції: інтелектуальні інформаційні технології, комп'ютерні мережеві технології, комп'ютерна інженерія, математичне моделювання, комп’ютерні технології та Інтернет в інформаційному суспільстві, інформаційні технології та Інтернет у навчальному процесі та наукових дослідженнях.

Академію праці, соціальних відносин і туризму на заході представили: в.о. проректора з наукової роботи, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Юрій Оніщик (доповідь “Діджиталізація юридичної освіти в Україні”), завідувачка кафедри соціальної роботи та практичної психології Олена Карагодіна (доповідь “Ставлення студентів до дистанційного навчання в період карантину”), професор кафедри соціальної роботи та практичної психології Тетяна Семигіна (доповідь “Міжнародний досвід ведення реєстрів кваліфікацій”), старший викладач кафедри маркетингу Оксана Жук (доповідь “Сучасні ефективні маркетингові інструменти просування”), викладач кафедри цивільного, господарського та трудового права Оксана Калін (доповідь “Моделі співробітництва в ІТ-сфері”), доцент кафедри фінансів Людмила Гуляєва, проректор з стратегічного розвитку та зовнішніх зв’язків Ярослав Головко (доповідь “Молодь з інвалідністю в соціальних медіа”).

За підсумками конференції видано збірник тез доповідей та сертифікати про підвищення кваліфікації.

Відеоматеріали конференції можна знайти тут: http://ies.vntu.edu.ua/uk/ies2020/report/video 

Збірник тез конференції тут: http://ies.vntu.edu.ua/uk/ies2020/report/proceedings2020